Національна академія наук України Київський університет права

Ковальчук Алла Юріївна

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України

Народилася 18 жовтня 1979 р. у м. Києві.

З 1996 року по 2011 обіймала різні посади у системі МВС України.  У 2010 року була захищена кандидатська дисертація на тему «Правове регулювання фінансового контролю, що здійснюється правоохоронними органами» і здобула ступінь кандидатa юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2011-по травень 2016 року – завідувач кафедри адміністративного права Інституту права ім. Князя Володимира Великого МАУП.

Доцент (у 2015 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі адміністративного права (протокол № 3/02-Д від 30 червня 2015 року). 

З травня 2016 року по вересень 2018 року завідувач кафедри, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП, заступник завідувача кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права МАУП.

У 2018 році захищена докторська дисертація на тему: «Адміністративно-правові засади забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

З 2019 року – 2021 рік професор кафедри приватного та публічного права ФПП КНУТД.

З січня 2022 року начальник відділу дослідження проблем протидії кіберзлочинності  та загрозам інформаційної безпеці МНДЦ при РНБО.

У 2022 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі цивільного, господарського та трудового права.

З вересня 2023 року професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України (за сумісництвом).

Навчальні курси: «Міжнародні та міжконфесійні конфлікти у сучасному світі»; «Міграційне право ЄС».

Стаж науково-педагогічної роботи – 12  років.

Навчальні посібники – 3; Монографії – 4; Статті у SCOPUS – 2; WoS – 2.

Монографії:

 1. Ковальчук А. Ю. Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2017. 400 с.
 2. Ковальчук А. Ю. Співпраця державних органів з громадськістю у процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Забезпечення цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія / за заг. ред. О. М. Тищенка, Т. М. Кришталь. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2018. 428 с. (Авторські с. 217–227).
 3. Kovalchuk A. Yu. Features o f the organization o f anti-corruption education in private higher education bodies in Ukraine. The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) (Tallinn, Estonia 2019). Volume URL: https://cuesc.org.ua/en/news/a-foreign-collective-monograph-the-institutionalisation-of-public-relations-in-the-fight-against-corruption-the-experience-of-countries-of-eastern-and-western-legal-traditions-universal-theoretical-fr/ (Міжнародна грантова монографія PJ4\17 0117U007203. Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation, TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Faculty of Law Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine).).
 4. Ковальчук А. Ю. Правове визначення стратегічного наративу та стратегічних комунікацій в системі забезпечення національної безпеки Україні. Монографія «Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти» м. Рига, Латвія. 2022 рік.

Публікації у фахових наукових виданнях України:

 1. Ковальчук А. Ю. Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення в інформаційній сфері // Наукові праці МАУП. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. Випуск 42 (3–2014). С. 78–83.
 2. Ковальчук А. Ю. Місце ради національної безпеки і оборони України у механізмі забезпечення національної безпеки // Наукові праці МАУП. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. Випуск 48 (1–2016). С. 78–82.
 3. Ковальчук А. Ю. Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: теоретико-правовий аналіз // Наукові праці МАУП. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. Випуск 49 (2–2016). С. 81–85.
 4. Ковальчук А. Ю. Попередження як метод мінімізації ризиків фінансово-економічної безпеки // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2016. Вип. 6. Том. 2. С. 96–99. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 5. Ковальчук А. Ю. Система сучасних принципів механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави // Вісник Запорізького національного Університету. Юридичні науки. 2017. № 1. С. 62–68 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 6. Ковальчук А. Ю. Державний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. № 2 (252). С. 131–135 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 7. Ковальчук А. Ю. Теоретико-правове переосмислення викликів, загроз та небезпек фінансово-економічній безпеці України у світлі сьогодення // Право і суспільство. Науковий журнал. 2017. № 1. С. 163–166 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 8. Ковальчук А. Ю. Місце судової влади у державному механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки // Право і суспільство. Науковий журнал. 2017. № 5. С. 136–141 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 9. Ковальчук А. Ю. Громадяни України як суб’єкти забезпечення фінансово-економічної безпеки // Наше право. 2017. № 4. С. 65–70.
 10. Ковальчук А. Ю. Місце законодавчої влади у системі забезпечення національної безпеки // Науковий вісник «Ужгородського національного університету». Серія «Право». 2017. Том 1. № 46. С. 149–152 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 11. Ковальчук А. Ю. Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України // Право UA. 2017. № 3. С. 47–52.
 12. Ковальчук А. Ю. Загрози особистої фінансово-економічної безпеки громадян. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2017. № 3. С. 37–43.
 13. Ковальчук А. Ю. Деякі аспекти становлення системи фінансово-економічної безпеки у зарубіжних країнах // Вісник Запорізького національного Університету. Юридичні науки. 2017. № 3. С. 89–98 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 14. Ковальчук А. Ю. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки України та його складники // Приватне та публічне право. 2017. № 4. С. 91–94.
 15. Ковальчук А. Ю. Роль норм банківського права у забезпеченні фінансово-економічної безпеки // Правові новели. Науковий юридичний журнал. 2017. № 3. С. 88–94 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
 16. Ковальчук А. Ю. Правове закріплення методології протидії загрозам: світовий досвід // Верховенство права. 2017. № 5. С. 43–47.
 17. Ковальчук А. Ю. Інноваційний потенціал наукових установ України: філософсько-правовий аспект (англійською мовою) // Гуманітарний вісник Запоріжської державної інженерної академії «Філослфія» (журнал індексується в CrossRef (США)), 2018 № 75, 205-215 с.
 18. Ковальчук А.Ю., Коваль О. М. Гендерний баланс у законодавством з питань забезпечення безпека (на прикладі протимінної діяльності ) // Наука і правоохорона. 4,2019 (категорія Б) (141-148) http://naukaipravoohorona.com/journal/ukr/2019_4.pdf
 19. Ковальчук А. Ю., Косиця О.О., Іванський А. Й. Забезпечення принципу ефективності та якості у процесі організації юридичної освіти // Експерт: парадигма юридичних наук і державного управління. № 1 (7) – лютий 2020 р. (журнал категорії «Б»). https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/1-7-2020.html
 20. Косиця О. О., Ковальчук А. Ю.  Концептуальний зміст стандартизації професійної в Україні: правовий та управлінський аспект // Науковий вісник: державне управління. 4, 2020 року. С. 179-188
 21. Ковальчук А.Ю., Косиця О. О. Викривачі як потенційні суб’єкти фінансово-економічної безпеки держави // Наука і правоохорона. Державного науково-дослідного інституту МВС України.№ 1. 2021 року .URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDivauo-v3AhWKMewKHYPcB14QFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fnaukaipravoohorona.com%2Fua%2Farchive.php&usg=AOvVaw0duJ71lfCdMMVgLggToWn_
 22. Ковальчук А. Ю., Квашук Д. Кількісна оцінка наукового потенціалу наукових установ України // Наука і правоохорона. Державного науково-дослідного інституту МВС України. № 2.2021 року. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDivauo-v3AhWKMewKHYPcB14QFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fnaukaipravoohorona.com%2Fua%2Farchive.php&usg=AOvVaw0duJ71lfCdMMVgLggToWn_
 23. Ковальчук А. Ю. Захист особистих немайнових прав людини, що опинилися на території збройного конфлікту: українські реалії й міжнародний досвід // ScienceRise: Juridical Science (міжнародне видання категорії В) 1 (19). 2022. С.19-23 DOI: 10.15587/2523-4153.2022.254308.

Статті у закордонних наукових виданнях:

 1. Ковальчук А. Ю. Методологічні підходи до сучасного визначення фінансово-економічної безпеки // Jurnalul juridic national: teorie si practica (Республіка Молдова). 2016. № 2/2 (18). С. 54–56.
 2. Ковальчук А. Ю. Юридичні гарантії особистої фінансово-економічної безпеки // Visegrad Journal on Human Rights (Словацька Республіка). 2016. № 1. С. 91–95.
 3. Ковальчук А.Ю. Проблемы соотношения финансово-экономической безопасности государства и обеспечения финансово-экономических интересов личности // Legea si Viata (Республика Молдова). 2016. № 3/3 (291). С. 17–20.
 4. Ковальчук А. Ю. Значение государственного финансового контроля в системе обеспечении финансово-экономической безопасности государства // Весник БДУ (Республика Беларусь). Серия 3. История. Экономика. Право. 2016. № 3. С. 103–107.
 5. Kovalchuk A. Y. International experience in controlling corruption as a factor ruinous to financial and economic security // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum (Чеська Республіка). Praha: Publishing hous Education and science, 2016. № 16 (29). С. 29–39.
 6. Ковальчук А. Ю. Сучасна парадигма фінансово-економічної безпеки // Jurnalul juridic national: teorie si practica (Республіка Молдова). 2017. № 3 (25). С. 45–48.

Статті опубліковані у журналах з індексацією у Scopus та WoS:

 1. Sidorenko V.V., Кovalchuk A. Yu. Creating a safe educational environment for children deprived of parental care: pedagogical and socio-legal aspects. The Asian International Journal of Life Sciences, 2019 року. URL:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208336239 (Журнал індексується у Scopus)
 2. 35. Kovalchuk A. Kosytsia O. Sergiy P. LEGAL SECURITY OF THE ACADEMIC FREEDOM PRINCIPLE AS A FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS POTENTIAL. (23(2B) 2020) URL: https://drive.google.com/file/d/1sxY6PEkXaroIzU0DMn-yjIJhO74O_uh5/view (WoS)
 3. Teremetsky, V.,Kovalchuk, A.,Fedorenko, T., Orlovska, I., Sliusar, K THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE RESOLUTION OF THE VARIOUS TYPES OF RELATIONSHIPS // Georgian medical news. 2019 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208336239 (Журнал індексується у Scopus).
 4. Corruption as  a  threat  to  Ukraine’s  national  security  in  the  context of globalization (nov. 21, 2022. 127-134, вип. 2023) https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/view/5684/5853 (Індиксація WoS, 2023).

Тези наукових доповідей:

 1. Ковальчук А. Ю. Міжнародний досвід управління ризиками та загрозами економічної злочинності // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 квітня 2014 року). Одеса, 2014. С. 116–117.
 2. Ковальчук А. Ю. Методи забезпечення безпеки фінансової сфери (аналіз зарубіжного досвіду) // Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: збірник Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 жовтня 2014 року). Київ, 2014. С. 65–67.
 3. Ковальчук А. Ю. Місце державної фіскальної служби України у механізмі забезпечення фінансової безпеки // Становлення та розвиток української державності: актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6 листопада 2014 року). Київ, 2014. С. 155–157.
 4. Ковальчук А. Ю. Сучасний стан та перспективи забезпечення економічної безпеки // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах Євроінтеграції: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 травня 2015 року). Київ: МАУП, 2015. Випуск № 14. С. 81–82.
 5. Ковальчук А. Ю. Сучасне розуміння дефініції «безпека». Проблеми модернізації України // Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти та культури): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 листопада 2015 року). Київ: МАУП, 2015. Випуск № 1. С. 151–153.
 6. Ковальчук А. Ю. Організована злочинність як деструктивний чинник економічної безпеки // Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (r. Bratislava, 27–28 novembra 2015 r.). Bratislava, Slovenska republika, 2015. P. 147–150.
 7. Ковальчук А. Ю. Взаємодія органів державної влади у забезпеченні фінансово-економічної безпеки // Національна ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 16 грудня 2015 року). Ірпінь, 2015. С. 135–137.
 8. Ковальчук А. Ю. Конституційні принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ, 13–14 травня 2016 року). Івано-Франківськ, 2016. С. 3–5.
 9. Ковальчук А. Ю. Конституційно-правові засади забезпечення духовної безпеки України // Українська держава і церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 2016 року). Київ, 2016. С. 158–160.
 10. Ковальчук А. Ю. Конституція України як правова основа протидії корупції // Проблеми модернізації України «Соціальна практика та теоретико-методологічні засади модернізації України (політичні, економічні та психологічні проблеми)»: матеріали звітної науково-практичної конференції науковців МАУП (м. Київ, 30 листопада 2017 року). Київ: МАУП, 2017. С. 174–176.
 11. Ковальчук А. Ю. Принципи взаємодії суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки // Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16–17 лютого 2018 року). Львів, 2018. С. 65–67.
 12. Ковальчук А. Ю. Місце національного банку у державному механізмі забезпечення фінансової безпеки // Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23–24 лютого 2018 року). Запоріжжя, 2018. С. 53–56.
 13. A. Kovalchuk (2020) The use of machine vision technology during the diagnostics of plant diseases, International scientific and practical internet conference “Business analytics: models, instruments”2020. URL: http://feba.nau.edu.ua/materialy-konferentsii
 14. Ковальчук А. Ю. Докази і доказування у адміністративному судочинстві: практика ЄСПЛ та українських судів. Сертифікат про виступ на міжнародному форумі в Університеті Німеччини (відрядження за наказом Ректора № 10-В, 2.02.2020 )
 15. Ковальчук А. Ю. Сучасні проблеми застосування технологій блокчейн у фінансовому контролі. Науково-дослідного центру правових рішень у сфері технологій розподіленого реєстру «Стандарти інструментів блокчейну». (Сертиф учасників долучаються).
 16. Ковальчук А. Ю., Хомічев І. В. Забезпечення прав і свобод державних службовців в ході здійснення заходів фінансового контролю з декларування майна, доходів та фінансових зобов’язань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу» (10 грудня 2019 року, м. Полтава)
 17. Ковальчук А.Ю., Ковальчук М. С. Забезпечення економічних прав громадян у процесі здійснення підприємницької діяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу» (10 грудня 2019 року, м. Полтава)
 18. Ковальчу А. Ю., Дасюк В. В. антикорупційна експертиза у системі забезпечення економічних прав громадян // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кластерного підприємництва в Україні» КУТД 27 березня 2020 року.
 19. Ковальчук А. Ю., Ковтюх Н. Сучасний стан та перспективи використання БПЛА у цивільній авіації // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кластерного підприємництва в Україні» КУТД 27 березня 2020 року.
 20. За останні 2 роки більше 10 публікацій тез конференцій.

Інші публікації:

 1. Ковальчук А. Ю. Методологія оцінювання ризиків та загроз організованої злочинності в Україні / І. М. Гриненко, А. Ю. Ковальчук, В. С. Літновський, Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. Київ: Видавництво «Атіка», 2012. 250 с. (Авторських 20 %).
 2. Ковальчук А. Ю Управління ризиками та загрозами організованої злочинності / І. М. Гриненком, А. Ю. Ковальчук, Д. М. Прокоф’єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. Київ: Видавництво «Атіка», 2013. 250 с. (Авторських 20 %).
 3. Ковальчук А. Ю., Лісовська Ю. П. Аналіз загроз інформаційної безпеки держави. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2014. № 3. (Авторських 50 %).
 4. Ковальчук А. Ю., Лісовська Ю. П. Забезпечення інформаційної безпеки у сфері прав і свобод людини. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2014. № 6. (Авторських 50 %).

Науково-педагогічна діяльність:

 1. У 2015 році під керівництвом Ковальчук А. Ю. була захищена кандидатська дисертація на тему «Адміністративна відповідальність у галузі електроенергетики в Україні» дисертант Гоцалюк С. Ю.
 2. 22.07.2020 році під керівництвом захищено дисертацію «Організаційно-правове забезпечення експертної діяльності в адміністративному судочинстві» дисертант Романюк М. В. http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/pidgotovka-naukovih-kadriv/theses/120007.html
 3. 8 жовтня 2020 року під керівництвом захищено дисертацію «Публічне адміністрування у сфері міграції в Україні» дисертант Шейбут Д. В.

Участь у спеціалізованих радах:

 1. Член разової спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка ДФ 26.001.081 (опонент).
 2. Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884025 у Одеському державному університеті внутрішніх справ МВС України (опонент).

Міжнародна діяльність:

2012 рік  Проєкт Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Розвиток можливостей спеціальних підрозділів в сфері протидії транснаціональній організованій злочинності», експерт Проекту «Методологія оцінки ризиків та загроз організованої злочинності в Україні»

2013 рік  Проєкт Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Розвиток можливостей спеціальних підрозділів в сфері протидії транснаціональній організованій злочинності», експерт Проекту «Управління ризиками організованої злочинності»

2016 рік Проєкт Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Аналіз законопроектів «Про протимінну діяльність»

2019 рік Проєкт Координатора проектів ОБСЄ  в Україні «VIII міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини ».

Професійний розвиток:

У 2018 році пройшла програму підвищення професійної кваліфікації   «Юридична методологія та іі методика викладання» в Університеті прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну (м. Вісмар, Німеччина);

У 2019 році отримано сертифікат Б2 знання англійської мови. 13.09.2019 / № 1909133579 Cambridge (European STUniversity) https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb

У 2021 році пройдено базовий курс з цифрової грамотності «Основи кібергігієни» 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС), отримано сертифікат.

У 2022 році пройдено стажування «Академічні інновації, методологія та стандарти онлайн навчання: психологічний, технологічний та етичний аспект» 180 год., м. Варшава, Польща  (Сертифікат AD- 154-220729 від 29.07. 2022 року)