Національна академія наук України Київський університет права

Мельниченко Оксана Вікторівна

Кандидат юридичних наук,  доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін КУП НАНУ.

У 2006 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримавши кваліфікацію «Юрист зі знанням німецької та англійської мов».

У 2015 році в інституті держави і права ім. В.М. Корецького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 на тему «Поділ майна подружжя за законодавством України та Європейського Союзу».

З 2008 року і до тепер – викладач, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових наук КУП НАНУ.

 1. Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей у країни ЄС // Часопис Київського університету права. – 2016 р. – № 1. – С.143-147.
 2. Мельниченко О.В. Принципи поділу майна подружжя в Україні // Часопис Київського університету права. – 2016 р. – № 2. – С.178-182.
 3. Мельниченко О.В. Спільна сумісна власність подружжя: суперечлива судова практика // Часопис Київського університету права. – 2020р. –№ 3. – С. 166-170.
 4. Мельниченко О.В. Проект Трудового Кодексу України у світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду // Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. Гельсінська спілка з прав людини; Ун-т Центр. Ланкаширу (Сполучене Королівство) на Кіпрі; за фін. підтримки Агентства США з міжнар. розвитку, 2016 р.] – С. 361.
 5. Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя, один з яких є підприємцем: Зб. наук. пр. Міжн. наук-прак. конф. «Актуальні проблеми правотворення» м. Рівне / [редкол.: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Ващук О.М.]. – К.: Видавництво Ліра-К 2016 – С. 25–27.
 6. Мельниченко О.В. Правове регулювання поділу майна подружжя у ЄС // IХ Міжнародна науково-практична конференція; Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького // м. Київ. – 2016. – № 1. – С. 402-403.
 7. Мельниченко О.В. Євроінтеграційні виклики на сучасному етапі розвитку української державності //Матеріали круглого столу// «Конституційна модернізація в умовах євроінтеграційних змін». – Київ. – 2023 р.
 8. Мельниченко О.В. Судова та арбітражна практика врегулювання договірних відносин у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2023 р.
 9. Legal regime of matrimonial assets/ O. V. Melnichenko // Юридичний вісник НАУ . – 2014. – № 2. – С. 99-103.
 10. Мelnichenko O.V. Place of family legal norms in Ukrainian and Hungarian system of civil law (legislation): comparative aspect // VII Joint Hungarian-Ukrainian Scientific and Practical Conference// University of Debrecen – 2016.
 11. Мelnichenko O.V. Approaches to the Codification of Family Legislation in Ukraine and Hungary: Сomparative Aspect// Európska veda, Vedecký časopis – № 1. Ročník II. – Podhájska: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania. Slovakia. 2023.
 12. Також інші наукові праці (ORCID 0000-0003-1217-1950).

Автор численних науково-методичних комплексів, навчальних програм, робочих програм, курсів лекцій, власник сертифікатів підвищення кваліфікації, проходження міжнародного стажування.