Національна академія наук України Київський університет права

Романова Олена Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

У 2019 р. отримала вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає в університеті:

 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Загальна історія держави та права
 • Історія української та зарубіжної культури

Є розробником навчально-методичних матеріалів із зазначених дисциплін.

 1. Романова О. М. Джерельно-історіографічна база дослідження міфології лісової стихії слов’янських народів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кіровоград, 2012. Вип. 17. С. 32–39.
 2. Романова О. М. Дитячий образ лісової демонології в традиційних віруваннях. Потерчата. Проблеми історичної регіоналістики Наукові студії пам’яті Нінель Бокій: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 жовтня 2017 року, м. Кропивницький. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кропивницький, 2018. Вип. 23. С. 76–82.
 3. Романова О. М. Життя антропоморфного лісового в уявленні східнослов’янських народів. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кіровоград, 2013. Вип. 18. С. 23–28.
 4. Романова О. М. Культ берези в Семитсько-троїцьких обрядах східних слов’ян. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кіровоград, 2014. Вип 19. С. 53–56.
 5. Романова О. М. Лісова русалка в обрядах і віруваннях східнослов’янських народів. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. Черкаси, 2013. Вип. 6. С. 180–182.
 6. Романова О. М. Місця локації лісових русалок у східних слов’ян. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2013. Вип. 2. Ч. 2. С. 193–198.
 7. Романова О. М. Народні уявлення про лісову русалку. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2013. Вип. ХХХV. С. 369–373.
 8. Романова О. М. Проблема походження слова «русалка»: східнословянські варіації. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. Черкаси, 2014. Вип. 7. С. 88–91. 
 9. Романова О. М. Тупчієнко М. П. Лихоманки – представниці лісової демонології в традиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2019. Вип. 43. С. 117–127.
 10. Романова О. М. Поведінка вовкулаків та відношення до них у східних слов’ян. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи: програма ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції (27 червня 2019). Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Кривий Ріг – Херсон: Посвіт, 2019. С. 18–19.
 11. Романова О. М., Тупчієнко М. П. Дитячий демонологічний образ нявки в народних віруваннях. «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики»: матеріали доповідей Міжнародної конференції молодих вчених 16 лютого 2018 р., м. Дніпро. Дніпро, 2018. С. 392–397.