Національна академія наук України Київський університет права

Шкребець Дмитро Васильович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін.

Контактный телефон+38 (067) 500 73 98

E-mail: DimaKiev20@bigmir.net

Освіта

2010 рік – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2010-2013 рр. – аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисертаційні праці

2014 рік дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: “Стадії процесу доказування в цивільному процесі України”

Сфера наукових досліджень та інтересів

Альтернативні способи вирішення спорів

 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Третейський розгляд
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний цивільний процес
 • Цивільний процес
 • Альтернативне вирішення спорів
 • ІТ-сфера

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з тематики цивільного права, міжнародного приватного права, цивільного процесу альтернативноговирішення спорів, в тому числі монографій, підручників та навчальних посібників.

Статті

 1. V. Shkrebets. Social Responsibility as a Performance Indicator of Public Authorities. Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 10 No 3 May 2021. S. 227-238 (Scopus, фахове, наукометричне видання)
 2. Шкребець Д.В. Сторони в цивільному процесі: підходи до визначення. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь, 2020. С. 171-
 3. Шкребець Д.В. Стадії доказування в цивільному процесі України. Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. С. 150-
 4. Шкребець Д.В. Концептуальні засади розвитку інтелектуального іт-права в Україні, Європі і світі: консолідований інноваційний аналіз. Юридичний вісник України. – 2019. №22 – (1247). С.14-17
 5. Шкребець Д.В. Докази та доказування у цивільному процесі. Наука і правоохорона. – 2019. С. 170-
 6. Шкребець Д.В. Поняття і види доказів у цивільному процесі. Вісник Київського університету права. – 2018. С. 160-
 7. Шкребець Д.В. Окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання строків провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Часопис Цивілістики. – Національного університету Одеська юридична академія. – 2016.- №20. С. 49-
 8. Шкребець Д.В. Дослідження доказів як етап процесу доказування в цивільному судочинстві. Часопис Київського університету права. –  2017/1. С. 178-183.
 9. Шкребець Д.В. Прогалини в праві: сутність, способи їх усунення та подолання. – Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму(на прикладі України та Ресубліки Польша) Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. Я. Стеліна. – К.: Талком, 2017. – 392с.
 10. Шкребець Д.В. Приватноправовий захист прав інтелектуальної власності. – Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького – К.: Талком, 2019. – 804с.
 11. Шкребець Д.В. Проблематика реалізації судових рішень в Україні. – Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: Колективна монографія / Київський університет права НАН України – 2020
 12. Шкребець Д.В. Публічно-правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні. – Polsko-ukrainskie miscellanea Prawnicze: Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. Andrzeja Szmyta, Jurija Boszyckiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, 2020. – 392с.
 13. Шкребець Д.В. Стадії процесу доказування в цивільному процесі України Стадії процесу доказування в цивільному процесі України [Текст]: Монографія. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016. – 124 с.

Конференції

 1. Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики, Херсон 2011 – Шляхи та напрямки реформування судової системи України.
 2. Від громадянського суспільства до правової держави, Харків 2012 – Громадянське суспільство та правова держава.
 3. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні, Запоріжжя 2011 – Шляхи формування правової держави в Україні.
 4. Соціальний капітал: сучасні аспекти дослідження та розвитку, Львів 2011р – Соціальний капітал і його необхідність для формування громадянського суспільства в сучасній Україні.
 5. Шкребець Д. В. Шляхи формування правової держави в Україні [Текст] / Д. В. Шкребець // Проблеми інтернаціоналізації університетської освіти в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8–11 травня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 549–558.
 6. Шкребець Д. В. Витребування доказів судом за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою як стадія процесу доказування [Текст] / Д. В. Шкребець // Закарпатські правові читання : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (25–27 квітня 2014 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет ; за заг. ред. В. І. Смоланки, М. В. Оніщука, Я. В. Лазура, О. Я. Рогача, І. М. Полюжина. – Ужгород : Говерла, 2014. – Т. 3. – С. 292–295.
 7. Шкребець Д. В. Розкриття доказів у системі стадій процесу доказування у цивільному судочинстві України [Текст] / Д. В. Шкребець // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : зб. наук. пр. / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013. – С. 339–345.