Національна академія наук України Київський університет права

Шишка Роман Богданович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

У 1980 р. закінчив денне відділення факультету № 1 Харківського юридичного інституту, а в 1985 р. —аспірантуру по кафедрі цивільного права ХЮРІ.

З 1980 р. працював асистентом кафедри цивільного права ХЮРІ, і у 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика; прокурорський нагляд;  організація суду і прокуратури. Тема дисертації «Теоретичні і практичні проблеми реалізації принципів безпосередності та усності  в радянському кримінальному процесі».   

Із заснуванням на базі ХВК МВС СРСР СФ МВС Інституту внутрішніх справ і потім Університету внутрішніх справ працював доцентом різних кафедр.

З 1997 р. до 2002 р. був начальником кафедри правових основ підприємницької діяльності і фінансового права, а з січня 2002 р. до звільнення у запас — професором кафедри цивільного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2004 р.захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Становлення та розвиток спадкового права в Україні».

Після звільнення у запас з жовтня 2007 р. працював завідувачем кафедри цивільного та господарського права Київського міжнародного університету, з вересня 2008 р. — професором кафедри цивільно-правових дисциплін НУДПС України.

З березня 2010 р. — завідувач кафедри господарського права МФЮА (м. Ірпінь). З 2013 року — завідувач кафедри господарського права і процесу національного авіаційного університету.

Навчальні курси:

Основи цивільного права та процесу

Підручники, начальні посібники, монографії, науково-практичні коментарі до Кодексів і Законів.

  1. Цивільно-правова охорона авторських прав: Монографія . Харків, ХНУВС, 2002, 356 с.
  2. Охорона та захист прав інтелектуальної власності :економіко-правові підходи :монографія /За ред. О.О. Кулінич та Р.,Б. Шишки (кер. авт.. кол.) – К.: Видавництво Ліра –К, 2019., -276 с.
  3. Цивільне право України: підручник. У 2 частинах   Видання 3-тє. За ред. Р.Б. Шишки. Вид-во К.Ліра-К. 2022 р. Ч. 1.Загальна. 796 С. , Ч.2. 748 с.

Статті: Scopus/ WOS

  1. Shyshka O., Shyshka N., Slipchenko A., Tkalich M Actualizacion de la legislacion civil de acuerdo con los estandares de calidad europeos   El ejempo de Ucrania. DIXI, 24(1), 1-27/ Https://doi.org/10.16925/2357-5891.2022.01.11
  2. Shyshka, R; Shyshka, O; Shyshka, N;.Hope you are doing well. ҽԀitor of the international and scһolаrly jοurnаl International Jουrnal of Science, Technology and Society(e-ІSSƝ: 2330-7420) has come across your following manսѕcript.    

Основні наукові фахові видання висвітлено за посиланням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=tW37444AAAAJ&hl=uk