Національна академія наук України Київський університет права

Центр політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень КУП є структурним підрозділом Київського університету права НАН України

17 Березня, 2009

Проблема впровадження в навчальний процес сучасних досягнень вітчизняної юридичної науки ніколи не стояла в Київському університеті права. Наш ВУЗ від початку створено на базі Інституту держави і права ім.В.М. Корецького Національної академії наук України – провідної дослідницької установи країни, рівень наукових розробок в якому повністю відповідає європейським стандартам, а по деяких напрямках й встановлює їх.
Створенням на базі кафедри гуманітарних дисциплін Центру політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень ми прагнемо надати можливість студентам й під час вивчення гуманітарних (неюридичних) дисциплін – політології, політичної історії, соціології, філософії та ін., – отримувати знання в процесі спілкування з вченими – лідерами, які знаходяться на передових позиціях в сфері свого наукового пошуку. Керівники наукових проектів, які здійснюють дослідження в Центрі та викладають курси й спецкурси, зокрема у магістратурі КУП, представляють як інститути НАН України – європейських досліджень, світової економіки і міжнародних відносин, політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, так і Інститут проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України, низку авторитетних університетів.
Здавалося б, створення Центру в умовах економічної скрути в країні та світі, коли кожний ВУЗ шукає шляхів додаткового зменшення витрат, – не надто зважений крок. Але ми свідомо пішли на нього, тому що керуємося головною метою – випускник нашого Університету має відповідати найвищим сучасним та перспективним вимогам, бути високо конкурентоздатним на ринку праці. А цього можливо досягти, якщо наш випускник буде широко освіченою людиною, а не тільки глибоко засвоїть правничі дисципліни. Як казав Г.К.Ліхтенберг, «той, хто знає тільки хімію, і її знає недостатньо». Вважаю, це повною мірою стосується й права.

Ю.Л. Бошицький

Головна мета Центру – надання стабільного та фундаментального характеру комплексним політико-правовим науковим і прикладним дослідженням в Університеті. Залучення до проведення майстер-класів та читання студентам спецкурсів провідних фахівців України :
Спілкування з ними студентів та викладачів університету сприятиме ствердженню європейських стандартів навчання в КУП НАНУ.

  1.  
    1. Основними завданнями Центру є:

Ознайомлення студентів з досягненнями вітчизняної наукової думки в сфері гуманітарних та політологічних досліджень;

Розширення їх уявлень про сучасні політичні процеси;

Участь студентів у реалізації проекту «Європейська перспектива України: ціннісні та політичні орієнтації студента-правника», в ході якого досліджуються прогресивні світоглядні зміни за роки навчання в КУП НАНУ.

Створення та видання під грифом Центру серії оригінальних учбових посібників, хрестоматій та монографій, які будуть впроваджені в учбовий процес. Зокрема, найближчим часом вийдуть друком книги :
«Влада в сучасному суспільстві: політико-філософські аспекти. Навчальний посібник для студентів вузів»,
«Голодомор в Україні: соціально-економічні, політичні, правові аспекти. Навчальний посібник»,
«Міграції та міграційна політика. Навчальний посібник для студентів вузів»,
«Військово-політичні союзи та глобальна безпека . Монографія»,
«Міжнародна безпека і Україна. Навчальний посібник для студентів вузів» та інші.

Співробітники Центру беруть участь у незалежній науковій експертизі щодо проблематики проектів, які в ньому виконуються;

Центр встановив зв’язки та співпрацює з провідними науковими установами НАН України, Інститутом проблем міжнародної безпеки РНБО України, Інститутом соціальних наук Національного Одеського ім. І. Мечникова, низкою зарубіжних дослідницьких організацій.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

Керівник – д.і.н., Зав. Кафедри гуманітарних дисциплін О.В. Потєхін.

Вчений і дипломат, має дипломатичний ранг, радник першого класу, в 2000-2005 рр. – керівник політичної секції Посольства України в США (м. Вашингтон), очолював відділ США і Канади Міністерства закордонних справ України; доктор історичних наук (міжнародні відносини, 1989 р.), завідувач кафедри гуманітарних дисциплін КУП НАН України, провідний науковий співробітник відділу геостратегії, геополітики та геоекономіки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Наукові інтереси і дослідження: історія, теорія, практика і перспективи міжнародних відносин; міжнародна безпека; євроатлантичні процеси; військово-політичні союзи; політичні аспекти глобалізації; геополітика; імперіологія; американістика; зовнішня політика України та її внутрішні джерела та ін.

Керівник проекту «Проблеми політичної історії України ХХ-ХХІ ст.» Юрій Іванович Шаповал

Зав. відділом етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Ф.Кураса, керівник Центру історичної політології, професор (2000), доктор історичних наук (1994), заслужений діяч науки і техніки України (2003)
Автор понад 600 публікацій, серед яких книжки “Контраргумент-правда” (1989), “У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні” (1990), “Україна 20 — 50-х років: сторінки ненаписаної історії” (1993), “Людина і система. Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні” (1994), “Справа “Спілки визволення України”: невідомі документи і факти” (1995, спільно з В.Пристайком), “Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття 1924 — 1934” (1996, спільно з В.Пристайком), “ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи” (1997, спільно з В.Золотарьовим та В.Пристайком), “Михайло Грушевський: справа “УНЦ” і останні роки, 1931 — 1934″ (1999, спільно з В.Пристайком), “ОУН і УПА на терені Польщі, 1944-1947 рр.” (2000), “Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії” (2001), “Всеволод Балицький. Особа, час, оточення” (2002, спільно з В.Золотарьовим), “Невигадані історії” (2004), “Михайло Грушевський” (2005, спільно з І.Вербою), “Доля як історія” (2006), численних наукових розвідок, присвячених проблемам політичної історії України XX століття, історії комуністичного тоталітаризму, життєписам багатьох політичних діячів. Одним з перших опрацював недоступні раніше архівні документи спецслужб СРСР, автор багатьох новаторських праць, широко відомих в світі.

Керівник проекту «Геополітика ХХІ століття» Андрій Іванович Кудряченко

директор Інституту європейських досліджень НАН України, вчений та дипломат,
радник-посланник Посольства України у ФРН (1997-2000 рр.); доктор історичних наук (1995р.), професор (1997р.)

Пройшов шлях в Національній Академії наук України від наукового співробітника до директора Інституту. Працював в Адміністрації Президента України, зав. відділом Інституту стратегічних проблем, провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, .
Наукову роботу поєднував з викладацькою у Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова, Київському інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, Київському національному економічному університеті та ін. вузах.
В КУП викладає спецкурс «Геополітика», проводить майстер-клас «Майбутнє Європи і Україна».

Керівник проекту “Міжнародна безпека та Україна” Тодоров Ігор Ярославович

професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, заступник директора Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького Національного університету,
доктор історичних наук.

Голова Донецького обласного осередку Української асоціації європейських студій.
Член Наукового Товариства імені Шевченка (Донецьке відділення).
Член Робочої групи з питань співробітництва між Україною та ЄС. 2008.

Проект є однією з перших вітчизняних спроб на підставі сучасних методологічних засад викласти основні категорії міжнародної безпеки з позицій національних інтересів України. У навчальному посібнику поданий тематичний план та основні матеріали лекційного курсу «Міжнародна безпека та України» для студентів спеціальностей «правознавство», «політологія», та «міжнародні відносини». Розглядаються сучасний стан теорії безпеки, об’єкти безпекової діяльності: суспільство, держава, особистість, «старий» і «новий» виміри безпеки. Зокрема, висвітлені такі новітні загрози міжнародній безпеці, як розповсюдження зброї масового знищення, міжнародний тероризм, енергетична безпека, транскордонна злочинність, екологічні загрози тощо. Особлива увага приділена євроатлантичному вектору безпеки та регіональним безпековим комплексам.