Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАН України розпочато фахову (виробничу) практику

6 Вересня, 2022

Київський університет права НАН України є закладом вищої освіти у складі Національної академії наук України, в якому одним з пріоритетів є втілення та забезпечення практичної складової освітнього процесу.

Саме тому цього тижня у магістрів 2 курсу розпочато фахову (виробничу) практику, яка впродовж поточного навчального року проходитиме у різних установах та організаціях. 

Супровід практики забезпечується кафедрою кримінального права та процесу.

Керівник фахової (виробничої) практики к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України Олександр Савка у своєму виступі зосередив увагу присутніх на проблемах та завданнях фахової (виробничої) практики зі здобувачами та ознайомив із розподілом за базами практики (наказ ректора). 


Слід зазначати, що проходження здобувачами фахової (виробничої) практики покликано не лише виробити професійні навички, а й підготувати молодого фахівця психологічно, навчити любити і поважати свою роботу, сумлінно ставитись до покладених на нього повноважень, стійко витримувати труднощі, викликані службовою діяльністю. Вона також є необхідною складовою навчально-виховного процесу і не лише завершує практичне засвоєння здобувачами змісту, форм і методів виховної роботи, а й створює умови для активної реалізації набутих умінь у здійсненні виховної діяльності.

Метою проходження фахової (виробничої) практики є закріплення теоретичних знань, здобутих здобувачами в процесі навчання, набуття ними навичок самостійної практичної діяльності в галузі права; формування професійних умінь і навичок із застосування теоретичних знань у практичній діяльності та для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. 

Через воєнний стан в нашій державі здобувачам було надано можливість самостійно обрати базу практики.

Отож, попри важкий для всієї країни здобувачі чітко усвідомлювали потребу належної підготовки і відповідальність як майбутні правники.


Керівництво Університету та кафедри кримінального права та процесу висловлює щиру вдячність керівникам підприємств і установ, які надали можливість проходження фахової практики магістрам університету з наданням всіх необхідних умов.

Викладачі також бажають здобувачам вищої освіти набуття на практиці необхідних компетентностей відповідно до профілю навчання та своєї майбутньої професії.

Прес-Центр КУП НАНУ