Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАН України відбулося перше засідання Вченої ради в умовах воєнного стану

2 Травня, 2022

29 квітня 2022 р. у Київському університеті права НАН України відбулося перше засідання Вченої ради в умовах воєнного стану.

Відкрив засідання голова Вченої ради, ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький, який виступив із доповіддю щодо особливостей роботи університету в період воєнного стану.У порядку денному розглядалася низка важливих для університету питань. Зокрема, було розглянуто питання про зміни до складу Вченої ради Київського університету НАН України та, відповідно, в результаті одноголосного голосування затверджено її новий склад.

На засіданні Вченої ради було затверджено та введено в дію Положення про аспірантуру КУП НАН України та Положення про асистенську педагогічну практику аспірантів КУП НАН України представлених на розгляд завідувачем відділу аспірантури Р.В. Перелигіною.

Одноголосним голосуванням затверджено Програми фахових вступних випробувань з права для абітурієнтів, які вступають на навчання на другий курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право», на третій курс – за спеціальністю 081 «Право», Програми виробничої та навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право», 293 «Міжнародне право». 

Проректором з наукової роботи О.В. Червяковою було подано на розгляд Вченої ради проєкт Індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.Завідувач відділу аспірантури Р.В. Перелигіна доповіла про результати набору до аспірантури. За результатами вступних випробувань на засіданні Вченої ради до аспірантури Київського університету права НАН України були зараховані здобувачі вищої освіти ступенів доктора філософії, яким призначені наукові керівники.

Розглянуто питання щодо рекомендації до друку Монографії «Механізми державного регулювання у забезпеченні енергетичної безпеки України» авторів Н.І. Соколовської, О.С. Матвійчука, О.В. Червякової

Вченою радою ухвалено відповідні рішення.

Прес-центр КУП НАНУ