Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ було проведено засідання Екзаменаційної комісії

28 Січня, 2020

1

  28 січня 2020 року у Київському університеті права НАН України було проведено засідання Екзаменаційної комісії №1 на чолі: голови ЕК – Кармазіна Ю.А., доктора філософії (PhD), професора, заслуженого юриста України, заступника голови ЕК – Тарасевич Т.Ю., к.ю.н., декан юридичного факультету; члени ЕК – Чаплюк О.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; Ващинець І.І., к.ю.н., доцент кафедри державно-правових і галузевих правових дисциплін; секретар ЕК – Некряч О.В., к.ф.н., доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін.

  Важливість засідання була на високому рівні підтримана організаційно-координаційною роботою ректора КУП НАН України Бошицького Ю.Л..

  Випускники групи ПО – 41 (друга вища освіта) під час складання комплексного іспиту з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право та цивільний процес», «Кримінальне право та кримінальний процес» на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» в переважній більшості виявили високий рівень знань, здобули фахову підготовку відповідно до державних стандартів вищої освіти, з урахуванням новацій, що були впроваджені у освітній процес упродовж  терміну навчання. 

  Попереду у молодих людей, за бажанням, продовження навчання у КУП НАНУ та здобути вищу освіту за ступенем «Магістр».

ugorec.jpgugorec.jpg
ugorec.jpgugorec.jpg

  Також в цей день працювала ще одна Екзаменаційна комісія №1 з метою проведення підсумкової атестації з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу» здобувачів вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» у складі Голови ЕК – Титаренко О.Ю. – к.філол.н., доцент, професор кафедри англійської філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; заступник Голови ЕК – Терлецька І.В.. к.іст.н., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; члени ЕК – Сухова Н.О., старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; Васюк Л.М. – старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, секретар ЕК. Під час складання підсумкової атестації студенти в переважній більшості виявили високий рівень знань англійської мови, підтвердивши свою успішність, здобуту в процесі навчання у провідному юридичному закладі вищої освіти країни.

ugorec.jpgugorec.jpg
ugorec.jpgugorec.jpg

                                                                                                                         Прес-центр КУП НАНУ