Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ продовжується підсумкова атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право»

3 Червня, 2020

1

    У Київському університеті права НАН України 3 червня 2020 року відбувся другий етап проведення Підсумкової атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Право» спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання у формі комплексного екзамену зі спеціальних дисциплін.   Члени Екзаменаційної комісії конструктивно, у відповідності зі встановленими МОН України вимогами,  провели засідання та відмітили фаховість підготовки студентів КУП НАН України. В процесі обговорення, неодноразово екзаменаторами та студентами-випускниками підіймалися питання правозастосування, теорії держави і права, проблеми цивільного права, висвітлювались колізії господарського права та процесу, трудового права та останні нормативні зміни в  кримінальному праві та процесі. 

     По закінченню роботи Екзаменаційної комісії студентів привітали  з успішно складеним комплексним випускним іспитом за спеціальністю 081 «Право», також було додатково наголошено на важливості продовження навчання в аспірантурі Київського університету права НАН України. 
      Всіх випускників запрошено на навчання до аспірантури КУП НАН України для здобуття наукового ступеня «доктор філософії», оскільки це є особливо важливим за для їх професійного зростання.

Юридичний факультет КУП НАН України