Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ пройшло відкрите практичне заняття до тижня «Іноземних мов»

13 Лютого, 2020

1

12 лютого 2020 року до тижня «Іноземних мов» у  КУП НАНУ відбулось відкрите практичне заняття старшого викладача кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін Мельник Оксани Володимирівни на тему «ЗОВНІШНІСТЬ І ХАРАКТЕР: ГРАМАТИКА. ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ (ПЕРФЕКТНИЙ) ЧАС» з навчальної дисципліни « Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)». На  відкритому практичному занятті були присутні завідувач кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін к.і.н., доц. Терлецька І.В., к. філол.н., доц. Некряч О.В., ст. викладачі Сухова Н.О., Кортукова Т.О.

   Відкрите заняття проведено із студентами 1 курсу (ПБ – 11), які навчаються за спеціальністю «Право». Метою було формування нових знань, вдосконалення лексики за темою «Зовнішність і характер у професійному спілкуванні» у різних ситуаціях, формування навичок як монологічного, так і діалогічного мовлення.

   Під час практичного заняття використовувались різноманітні форми інтерактивного навчання:

–  експрес опитування з минулих тем (лексика, граматика);

–  розв’язання ребусів та логічних завдань;

–  обговорення презентацій студентів з теми «Зовнішність і характер»;

–  ділова гра;

–  виконання практичних вправ з граматики по темі;

–  переклад фахової юридичної лексики

   Отримані знання і навички будуть корисними для майбутніх юристів як у професійній діяльності, так і у соціальному спілкуванні. Студенти проявили активність і зацікавленість та були  захоплені творчо-інтелектуальним процесом заняття.