Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбулась підсумкова атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання

2 Червня, 2020

1

   Підсумкова атестація зі спеціальних дисциплін є вагомим рубежем, значним підсумком інтелектуальної праці, студентської практики та отриманих протягом навчання в університеті професійних знань. До того ж, ускладнена дистанційною формою навчання і організації екзаменаційного випробування, що вимагало від студентів високого рівня самодисципліни, атестація є показником зрілості правників-магістрів та їх підготовленості до професійної діяльності.     Юридичний факультет Київського університету права НАН України активно працює з використанням сучасних технологій дистанційного навчання, що надає можливість студентам  якісно готуватись і успішно демонструвати свої знання. 

    2 червня 2020 року відбулась Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання у формі комплексного екзамену зі спеціальних дисциплін у складі Екзаменаційної комісії № 1: Головій Л.В. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова ЕК; Бошицький Ю.Л. – к.ю.н., професор, ректор КУП НАНУ, заступник голови ЕК; Кожевникова В.О. – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, завідувач кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, член ЕК; Терлецька І.В. – к.і.н., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, член ЕК; Кабенок Ю.В. – к.ю.н., доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, член ЕК; Гуріна Д.П. – к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу, завідувач кафедри кримінального права та процесу, член ЕК (секретар).     Здобувачі вищої освіти Київського університету права НАН України під час складання комплексного іспиту зі спеціальних навчальних дисциплін –  «Проблеми теорії держави і права», «Цивільне право», «Актуальні проблеми господарського права та процесу», «Трудове право», «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»  – на здобуття освітнього ступеня «магістр» виявили гідний рівень знань, зацікавленість до юридичної науки і практики та фахову підготовку відповідно до Державних стандартів вищої освіти, з урахуванням сучасних вимог і новацій.

      Засідання Екзаменаційної комісії № 1 пройшло в діловій, конструктивній атмосфері, відзначилось плідною роботою з проведення державного іспиту. В ході діалогу між членами комісії та здобувачами обговорювались актуальні проблеми сучасного законодавства України, теорії держави і права. Складне випробування позаду. Попереду – захист кваліфікаційних (магістерських) робіт, отримання жаданого диплому!

      Київський університет права НАН України запрошує на навчання випускників шкіл, ліцеїв, коледжів на денну, заочну, заочно-дистанційну форму навчання та здобути якісну освіту з обраної спеціальності за ступенем вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та нові можливості для професійного зростання.

Юридичний факультет КУП НАНУ