Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбулась підсумкова атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Право» спеціальності 081 «Право» денної форми навчання

18 Червня, 2020

1

   На сьогоднішній день Київський університет права НАН України активно продовжує розвивати концепцію поєднання вищої юридичної освіти і науки, готуючи висококваліфікованих фахівців для держави. Розуміючи потреби сьогодення в покращенні якості навчання, університет продовжує впроваджувати новітні освітні технології, які виявляються й у таких креативних формах контролю як – дистанційна підсумкова атестація здобувачів вищої освіти, яка вперше започаткована в освітньому процесі  КУП НАНУ.



   16-17 червня 2020 року відбулась Підсумкова атестація здобувачів 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» у складі Екзаменаційної комісії № 1: Голова комісії – Кармазін Ю.А., доктор філософії (PhD), професор, заслужений юрист України, народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликання; члени комісії – Тарасевич Т.Ю., доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету КУП НАНУ, к.ю.н., заступник голови ЕК; Ващинець І.І., доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н.; Чаплюк О.І., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н.; Некряч О.В., доцент кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних  дисциплін, к.ф.н. (секретар ЕК).



   Злагодженою організацією, плідною роботою з проведення державного іспиту, надзвичайно цікавою професійною дискусією в процесі обговорення результатів атестації була на високому рівні підтримана ректором КУП НАН України, професором Бошицьким Ю.Л.



   Студенти Київського університету права НАН України під час складання комплексного іспиту з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право та цивільний процес», «Кримінальне право та кримінальний процес» на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» продемонстрували не лише високий рівень підготовки, але й відповідальне ставлення до опанування навчальних дисциплін зі спеціальності в умовах дистанційного навчання.

   Київський університет права НАН України запрошує на навчання випускників шкіл, ліцеїв, коледжів на денну, заочну, заочно-дистанційну форму навчання та здобути якісну освіту з обраної спеціальності за ступенем вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та нові можливості для професійного зростання.



Юридичний факультет КУП НАНУ