Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбулась підсумкова атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 082 «Міжнародне право» ступеня вищої освіти «Магістр»

15 Червня, 2020

1

     11 червня 2020 року у Київському університеті права НАН України відбулась підсумкова атестація у формі комплексного екзамену зі спеціальних дисциплін: «Права людини у міжнародному праві: актуальні проблеми»,  «Процеси розширення Європейського Союзу», «Актуальні проблеми міжнародного приватного права», «Проблеми євразійської та міжнародної безпеки», «Методологія та організація наукових досліджень» у здобувачів вищої освіти спеціальності 082 «Міжнародне право», ступеня вищої освіти «Магістр» денної та заочної форми навчання.

   Екзамен відбувся відповідно до графіка та розкладу, затвердженого закладом освіти. Формою проведення екзамену була дистанційна в синхронному режимі та із забезпеченням надійної ідентифікації здобувачів, згідно з інструкцією, наданою деканатом.   До складу комісії входили: голова ЕК: Тимченко Л.Д. – д.ю.н., професор, головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової  конкуренції НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України; члени ЕК: Мармазов В.Є. – к.ю.н., доцент, заслужений юрист України, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України; Проценко І. М. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України; Кортукова Т.О.  – старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України, член ЕК (секретар).

   Досвід проведення іспиту засвідчив про те, що зважаючи на карантинну ситуацію у країні, викладачі і студенти поступово освоїлися з новими реаліями і можуть ефективно працювати не перериваючи навчальний процес в режимі онлайн. Дистанційне навчання передбачає можливість, доступність та повноцінність живої дискусії з кожним студентом. 

   Іспит показав, що студенти володіють високим рівнем знань та не аби якими компетенціями, які здобули протягом навчання. Найкращою ж відповіддю за рішенням екзаменаційної комісії стала Ярцевої Дар’ї. Студенти КУП НАНУ – молодці і, хоча результати різні, але здобувачі вищої освіти, як і викладачі, отримали новий досвід роботи.

Попереду захист кваліфікаційних робіт магістра, а отже бажаємо успіху і наснаги майбутнім фахівцям!


 

Також нагадуємо абітурієнтам, які обрали Київський університет права НАН України для здобуття майбутньої професії, подати документи до приймальної комісії можна дистанційно! Радо вітатимемо Вас у нашій студентській громаді!