Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі»

22 Грудня, 2017

    21 грудня 2017 року у Київському університеті права НАН України відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі». Співорганізатором конференції виступила Всесвітня організація інтелектуальної власності (м. Женева, Швейцарія).

    У роботі міжнародної науково-практичної конференції взяли участь провідні науковці, представники судових інстанцій, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів України, зокрема, представники: Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Національної академії наук України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

    Почесними гостями на конференції були:  Шевченко Олександр, заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності; Демченко Сергій Федорович, помічник Президента Національної академії наук України, заслужений юрист України, д.ю.н., Голова Вищого господарського суду України (2006-2010 рр.); Падучак Богдан Михайлович, заступник директора департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; Булгакова Ірина Валеріївна, суддя Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду; Поліщук Наталія Валеріївна, Саліхов Віталій Валерійович, Левенець Борис Борисович – судді Апеляційного суду міста Києва.

akonf1.jpg

akonf2.jpg

akonf3.jpg

Із вступним словом до учасників конференції виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України Бошицький Ю.Л., в якому, зокрема, зазначив, що вже доброю традицією є проведення наукових форумів, семінарів та майстер-класів у Київському університеті права НАН України, на які збираються провідні представники науки і практики та на яких може презентувати себе нова генерація науковців. Такою є й чергова, що вже стала щорічною, дана конференція, яка стала вагомим реальним внеском у розбудову теоретичних проблем інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, вирішення практичних завдань у цій сфері. Даний захід дає змогу його учасникам почути один одного та йти вперед у науковому пізнанні та вирішенні завдань, які ставить перед собою Всесвітня організація інтелектуальної власності, наукові установи та інші суб’єкти у даній сфері.
Також до учасників конференції із промовою звернувся Олександр Шевченко, заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в якій акцентував увагу на діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності з метою розвитку інновацій та розробки політики у сфері інтелектуальної власності.

akonf4.jpg

akonf5.jpg

akonf6.jpg

akonf7.jpg

akonf8.jpg

akonf9.jpg

На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли привітання, зокрема від  Патона Бориса Євгеновича, Президента Національної академії наук України, академіка НАН України; Райніна Ігоря Львовича, Глави Адміністрації Президента України; Львова Богдана Юрійовича, Голови Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду, заступника Голови Верховного Суду; Головачова Ярослава Вячеславовича, Голови Апеляційного суду міста Києва.

list_1.jpg

list_3.jpg

list_2.jpg

У своїх наукових доповідях учасники конференції обмінювались думками з питань нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності на національному та міжнародному рівні; окремими аспектами вдосконалення регулювання відносин інтелектуальної власності; проблемами інтелектуальної власності як інструменту розвитку економіки: проблеми та шляхи їх вирішення; проблемними питаннями авторського права, сучасними тенденціями розвитку права інтелектуальної власності тощо.

akonf10.jpg

akonf11.jpg

akonf12.jpg

Обрана тематика міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі» стала «майданчиком» для обміну оригінальними думками із зазначеної проблематики. З доповідями виступили, зокрема: ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України  Бошицький Ю.Л. «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні та університетська освіта»; заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності Шевченко О. «Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо розробки політики у сфері інтелектуальної власності у навчальних закладах»; заступник директора департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Падучак Б.М. «Реформа сфери інтелектуальної власності як один із пріоритетів діяльності Уряду України»; д.т.н, професор Київського інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» Цибульов П.М. «Інтелектуальна власність в контексті четвертої промислової революції»; к.е.н., доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт Андрощук Г.О. «Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності: роль експертів і консультантів»; к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України Мушак Н.Б. «Правове регулювання захисту інтелектуальної власності відповідно до Угоди про Асоціацію»; к.ю.н., доцент кафедри галузевих наук Київського університету права НАН України Похиленко І.С. «До питання про правовий статус Вищого суду з питань інтелектуальної власності» та ін.