Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбувся майстер-клас віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців України Крутова Василя Васильовича

25 Травня, 2015

     21 травня 2015 року в стінах КУП НАНУ відбулася вступна лекція до курсу «Повернення до себе» віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців України, Генерала-лейтенанта Служби безпеки України (у відставці), кандидата педагогічних наук, доктора юридичних наук, професора Крутова Василя Васильовича, в межах якої було піднято проблематику сучасного стану розвитку людини, суспільства та держави.  Його майстер-клас базувався на свідомості та її головному атрибуті – мисленні  як фундаментальній складовій людського буття.

Не дивлячись на те, що знання про Свідомість та Мислення є об’єктом пильного та глибокого вивчення протягом багатьох сторіч, сьогодні, як ніколи вони потребують нових концептуальних та методологічних підходів у дослідженні їх незвичайного феномену як зазначив у своєму виступі Василь Васильович. У зв’язку з отриманням за останній час досить цікавих, та дещо, навіть, несподіваних результатів, в першу чергу, в галузі квантової фізики, нової молекулярної біології, трансперсональної психології та інших областей сучасної науки. Отримані досягнення ще більше актуалізували зазначену проблему, зробили її більш прозорою, доступною та наближеною до потреб людини та її життя. Ці та інші наукові здобутки разом у синтезі з традиційними, релігійними, езотеричними та філософськими знаннями створили об’єктивне і необхідне підґрунтя для кардинальної зміни світоглядної орієнтації людини за сучасної доби.
     Зазначене ставить людину перед сакраментальним і дуже відповідальним вибором: залишитися в існуючій системі життєвих координат чи піти у інший, оновлений світ. І якщо вона вибирає інноваційний шлях, а тим більш, коли за мету ставить фундаментальні питання, пов’язані зі зміною світогляду, а разом з нею самого себе і світу навколо себе, перед такою людиною виникає потреба в чіткому і глибокому усвідомленні за для кого, в ім’я чого це вона має зробити і в який спосіб, в кінцевому результаті, буде спроможна досягти поставленої мети.

Саме про це, а також про інші, не зовсім звичні та звичайні, але разом з тим дуже важливі для кожної людини питання, була відверта розмова з надзвичайно цікавою особистістю Крутовим В.В.