Національна академія наук України Київський університет права

Участь представників КУП НАНУ у роботі круглого столу «Правове регулювання темпоральних меж життя людини»

22 Жовтня, 2019

   22 жовтня 2019 року у Київському
регіональному центрі НАПрН України відбувся круглий стіл на тему «Правове
регулювання темпоральних меж життя людини».

ugorec.jpg
ugorec.jpg
ugorec.jpg

  Мету заходу було окреслено як гармонізацію
понятійного апарату щодо визначення темпоральних меж життя людини, напрацювання
міжгалузевого розуміння основних категорій у цій сфері та розробку шляхів правового
врегулювання біоетичних проблем, що наразі є актуальними в Україні.

  З вітальним словом до присутніх звернулися
керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор, академік НАПрН України Н.С. Кузнєцова та керівник Центру
медико-правових досліджень НАПрН України, доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України Стеценко С.Г. У роботі круглого столу взяли участь понад 30 науковців,
що представляли різні галузі знань – 
юристи, медики, філософи, історики тощо. КУП НАНУ на цьому заході представляла
завідувач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук
Д.П. Гуріна.

ugorec.jpg
ugorec.jpg
ugorec.jpg

  Із доповідями виступили науково-педагогічні
працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, Національної академії
прокуратури України тощо.

ugorec.jpg
ugorec.jpg
ugorec.jpg

  Звісно, розв’язання проблемних питань, що
розглядалися – це справа не одного круглого столу і не одної дискусії. Адже
життя і смерть – категорії, що є вкрай складними для однозначного розуміння й
трактування, увага до яких не вщухає протягом всього існування людства.


Прес-центр КУП НАНУ