Національна академія наук України Київський університет права

Урочистості з нагоди Дня знань та посвяти першокурсників у студенти

3 Вересня, 2007

Шановні студенти та батьки !
Шановні викладачі і працівники університету !
Шановні друзі і гості університету !
 

Збільшити      Порівняного
з багатьма іншими вузами України КУП НАНУ відносно молодий навчальний
заклад, однак ми вже маємо свої старі традиції, до яких відносимося бережно
і з глибокою повагою.
     До числа таких традицій належить і церемонія
посвяти в студенти і обов’язкове урочисте зібрання з приводу початку нового
навчального року та Дня знань.
     Традицією є і те, що ми проводимо ці урочистості
в найцентральнішому місці нашої столиці – Українському домі.
     Добре відомо, що стати студентом – це велика
радість, але стати студентом Київського університету права НАН України
– це радість подвійна.
     Я впевнений, що вибираючи наш університет,
абітурієнти та їх батьки дізнавалися про наш вуз, порівнювали з іншими
юридичними навчальними закладами, яких сьогодні чимало.
     Те, що Ви сьогодні тут, – це вірне рішення.
Наш університет посідає особливе місце серед університетів, де навчають
юриспруденції.
     Створений в 1995 році за ініціативи академіка
НАН України Ю.С. Шемшученка, почесного ректора університету сьогодні та
провідних науковців-правознавців Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України, наш університет зріс до науково-освітнього комплексу, професорсько-викладацький
склад якого складають провідні науковці, за підручниками та навчальними
посібниками котрих студенти вивчають правознавство по всій країні.
     Київський університет права НАН України
– єдиний у нашій державі юридичний вуз 4-рівня акредитації, який підпорядкований
Національній академії наук України.
     Наша мета проста і єдина – це підготовка
для потреб України правознавців з академічними знаннями. Тому сьогодні
ми продовжуємо розвивати концепцію поєднання вищої юридичної освіти і
академічної науки для підготовки висококваліфікованих правознавців. Для
цього в університеті поступово впроваджується все те позитивне, що покращує
якість навчання. Це і новітні навчальні технології з використанням найсучаснішої
техніки і мультимедійних систем, і комп’ютерне тестування, і можливості
вивчення правової, наукової і навчально-методичної літератури через систему
Інтернет, і створення сучасної електронної бібліотеки.
     Будь яка країна, а Україна особливо, сьогодні
потребує високо освідчених, високо порядних правознавців, здатних критично
мислити, приймати гідні та справедливі рішення в інтересах людей і суспільства.
І ми це добре розуміємо.
     Вітаючи наших першокурсників університету
та всіх присутніх, я хочу зауважити, що завдяки певному збігу обставин
посвята в першокурсники відбувається в період святкування дня Незалежності
України, а вручення дипломів нашим випускникам – в час святкування Дня
Конституції. Це особливо символічно для нас юристів.
     Розбудова нашої держави, її незалежність
ставить і перед нашим вузом надзвичайно важливе завдання – не тільки навчати,
але й виховувати Вас студенти справжніми громадянами і патріотами рідної
землі.
     Пройде певний час, і ви, сьогоднішня студентська
молодь, станете “ядром” української інтелігенції, і майбутнє
нашого народу залежатиме від змісту ваших цінностей та орієнтирів, від
того, якою мірою духовність стане основою вашого життя.
     Саме вам, шановні першокурсники – майбутні
юристи, через деякий час слід буде реалізовувати завойовані незалежністю
та закладені Конституцією принципи верховенства права, справедливості
і законності в повсякденному житті.
     На жаль, сьогодні в державі не все так просто,
ще немало проблем, які впливають на право, або пов’язані з реалізацією
норм права на практиці.
     Ми є свідками того, що нерідко з правом
граються політики, використовують його в своїх інтересах. Висока соціальна
цінність і моральність права як найвищої державної категорії нерідко принижується.
І так не повинно бути.
     На жаль, сьогодні правоохоронні органи,
прокуратура ще не перетворені на органи правопорядку відповідно до європейських,
цивілізованих стандартів.
     Суди, хоч і отримали статус незалежної гілки
влади, поки що не стали ефективним інститутом захисту прав людини. А саме
судочинство не стало ще істинно справедливим.
     Низка соціальних прав і гарантій залишаються
декларованими і не забезпеченими механізмом юридичного захисту.
     Сумно, однак людська гідність, безпека простого
громадянина, його життя взагалі втрачають ту цінність, яку останні століття
намагалась забезпечити європейська цивілізація. Корупція, рейдерство,
неповага до закону стали практично повсякденними в лексиконі суспільства.
     Маю надію, що через п’ять років, коли ви
закінчите навчання, цих проблем стане менше, однак вони не зникнуть самостійно.
Їх треба виправляти роботою.
     Саме тому країні сьогодні як ніколи раніше
потрібні висококваліфіковані юристи правознавці. Для виправлення проблем,
які я зазначив, потрібно мати не тільки глибокі фахові знання, добре знати
букву закону і відчувати дух права, але й бути чесним та принциповим,
патріотично налаштованим громадянином, любити свою країну
     Професорсько-викладацький склад нашого вузу
буде намагатися максимально сприяти тому, щоб ви стали висококваліфікованими
фахівцями, корисними своїй державі.
     Це не тільки наше прагнення та потреба,
це стиль роботи та філософія КУП НАНУ, яка базується на прекрасних традиціях
НАНУ.
     Окрім подій юридичного спрямування цей навчальний
рік має і свої внутрішні університетські новели, які, на мій погляд, сприятимуть
покращенню якості навчання, забезпечуватимуть всебічний розвиток особистості
студента.
     Дозвольте декілька акцентів на головних
аспектах концепції діяльності університету в цьому навчальному році.
     Перш за все, це поглиблення якості освітянських
послуг. На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фінансові,
кадрові та наукові ресурси нашого університету. Висока якість освіти передбачає
взаємозв’язок освіти і науки:
     1. Перш за все, з приємністю хочу зазначити,
що за результатами незалежного міжнародного оцінювання проведеного кафедрою
ЮНЕСКО наш університет увійшов до 10 кращих вузів країни серед 200 інших.

     2. По друге, при тому що в Україні позбавляються
ліцензій і закриваються вузи, які не відповідають певним вимогам, КУПу
збільшено у двічі ліцензії на підготовку спеціалістів та бакалаврів за
заочною та денною формами навчання. Ми посилити позиції наших структурних
підрозділів в м. Рівному і Ужгороді.
     3. Під час щорічних високоавторитетних форумів
як Освіта-2007 та Сучасна кар’єра-2007 ми отримали визнання МОНУ та громадськості
за впровадження в навчальному процесі новітніх технологій, розвиток міжнародних
зв’язків.
     4. Суттєво зріс бібліотечний фонд, який
становить понад 3000 найменувань, понад 40 тис. примірників книг. Ми маємо
ще багато іншого і цікавого, що дозволяє готувати студентів-юристів високого
професійного рівня. З цим ви познайомитеся в процесі навчання.
     5. В навчальний процес постійно впроваджуються
новітні технології. Хочу підкреслити, що на фахову літературу та новітні
технології ми не жалкуємо кошти.
     6. Послідовна реалізація університетом курсу
України на європейську інтеграцію сприяла активізації міжнародних відносин
з провідними вузами Європи.
     Ми можемо сміливо стверджувати, що плідні
наукові і освітянські стосунки з провідними юридичними вузами Угорщини,
Росії, Польщі, Словаччини, Франції, Німеччини, Канади, Сербії поступово
дають свої результати у вигляді спільних наукових конференцій, запрошення
до нас з лекціями іноземних викладачів, спільного видання монографічних
видань тощо.
     Наші міжнародні наукові контакти використовуються
в інтересах кращої підготовки студентів, для запозичення зарубіжного досвіду
в юридичній науці та освіті, удосконалення національного законодавства.

     Наші студенти та аспіранти, наші викладачі
повинні мати можливість стажуватися в зарубіжних юридичних вузах, приймати
участь в міжнародних грантах. Це сприяє не лише науковому та професійному
вдосконаленню, але й налагодженню щирих дружніх зв’язків із нашими іноземними
колегами.
     Вперше в цьому році започатковано майстер-класи.
Якість освітянських послуг, модернізація навчального процесу та наукової
діяльності нашого університету сьогодні і в майбутньому повинні відповідати
інформаційно-технологічним стандартам освіти ХХІ століття та рівню сучасних
світових досягнень в галузі юриспруденції!
     Концепція майстер-класів в Київському університеті
права НАН України, явище нове, однак, враховуючи його перспективність,
буде отримувати всіляку підтримку керівництва вузу. Майстер-класи будуть
проводитися регулярно, паралельно з вивченням певного навчального предмету.
На наше переконання, це сприятиме формуванню інформаційної обізнаності
студентів та викладачів з сучасними реальними дослідження науковців та
напрацюваннями практиків України та зарубіжних країн. До участі в майстер-класах
КУП НАНУ будуть запрошуватися найкращі вітчизняні спеціалісти різних галузей
права, зокрема, це провідні вчені-правознавці Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, а також авторитетні юристи-практики,
вчені та викладачі юридичних вузів із зарубіжних країн.
     7. Підготовка фахівця неможлива тільки на
ґрунті теоретичних знань, тому однією із особливостей Київського університету
права НАН України є надання не лише якісних освітніх послуг, а й створення
необхідних умов для кращого опанування студентами навиків практичної діяльності
і можливого подальшого цільового працевлаштування. Саме з цією метою в
університеті проводиться значна робота для посилення координаційних зв’язків
з правоохоронними органами, прокуратурою, судами, міністерствами, органами
виконавчої влади тощо.
     8. Цьому сприяє і робота нещодавно створеної
юридичної клініки, де студенти старших курсів зможуть практикуватися у
наданні консультації мешканцям Святошинського району м. Києва, де розташовано
наш університет.
     Одним із кроків у напрямі тісної взаємодії
міг би стати проект із залученням студентів університету до роботи в структурі
соціальних служб району, результатом діяльності якої має стати надання
студентами безкоштовних юридичних консультацій в контексті вирішення соціальних
питань найбільш незахищених верст населення та набуття громадянами необхідного
обсягу правових знань.
     9. Всебічний розвиток студента як особистості
не може відбутися без громадської роботи. Важливою ланкою такої роботи
э участь в студентському самоврядуванні. Для нас головна мета діяльності
органів студентського самоврядування полягає у створенні умов самореалізації
молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті
прав студентів. Це важливий фактор розвитку і модернізації суспільства,
виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської
та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.
     Студентське самоврядування – це практична
школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора,
лідера.
     Так, над положенням про Всеукраїнську студентську
раду працювали Ольга Золотар, яка є студенткою Київського університету
права НАН України та радником ректора зі студентських питань, та юрист
– консул ВСР Євген Рашевський.
     10. Наукове життя, Студентське наукове товариство.
Студенти і викладачі матимуть можливість тричі на рік приймати участь
в наукових конференціях, які проходитимуть в мальовничих куточках Франківщини,
Закарпаття та Криму, в партнерських вузах Угорщини та Словаччини.
     11. Спорт. Розуміючи дослівно вислів в здоровому
тілі здоровий дух, університет приділятиме особливу увагу тим заходам,
які сприяють здоровому фізичному, психологічному і моральному розвитку
наших студентів. Спортивні гуртки та змагання, культурно-масова робота
та художня самодіяльність – це обов’язковий елемент життя студента нашого
університету.
     Ми сприятимемо розвитку тих здібностей студента,
які виховали в них батьки. Враховуючи те, що в залі присутні батьки студентів,
хочу наголосити, ми приділяємо увагу індивідуально кожному студентові.
Все те добре, що вкладено в студента батьками, ми будемо намагатися примножити.
Для реалізації цього введена посада проректора з гуманітарної освіти та
роботи зі студентами.
     12.Кращі студенти, студенти-активісти можуть
претендувати на іменні стипендії, які мають назву фундаторів Інституту
держави і права – академіка В.М.Корецького та академіка Б.М.Бабія. Є також
іменні стипендії від юридичних фірм.
     13. В цьому році, не маючи власних гуртожитків,
ми змогли забезпечити житло для 80 студентів. Всі ми знаємо, що нелегко.
З часом ми побудуємо свій гуртожиток. Я особисто поки незадоволений таким
станом речей. Однак, мені треба короткий час до 15 вересня, і всі хто
потребуватиме гуртожиток, буде забезпечений недорогим та відносно комфортним
житлом. Я розумію, що студент КУП НАНУ повинен не тільки отримати гідні
знання, а також і жити в гідних умовах. Сподіваюся на порозуміння батьків,
і їх участь в облаштуванні студентських кімнат в гуртожитках.
     14. Нам, як і батькам, не байдуже те, чим
буде займатися студент після занять в університеті. Особливо, чим він
займатиметься в гуртожитку. Тому плануємо найближчим часом створити батьківський
комітет і багато питань щодо побуту студентів ми вирішуватимемо разом,
це дасть нагоду більше знати батькам про всі питання життя університету,
безпосередньо впливати на покращення умов життя студентів та їх відпочинку.
     15. Керівництво вузу добре розуміє, що для
гарного навчалися студентів треба створити не менш хороші та гідні умови
праці і для професорсько-викладацького складу університету. За короткий
літній період (65 днів) проведено широке коло робіт по ремонту будівлі
університету. За виключно короткий час зроблено чимало. Це сучасні та
естетичні аудиторії, повністю переобладнано бібліотеку, збільшено її пропускну
спроможність. Вже в цьому році будь який студент через Інтернет зможе
з приміщення бібліотеки увійти в бібліотеку Конгресу США, бібліотеку МДУ
тощо. Розширено комп’ютерний клас, закуплені комп’ютери останньої модифікації,
що на років три –п’ять забезпечить нам рухатися в ногу з науково-технічним
прогресом.
     Оновлена та збільшена студентська столова,
зроблено сучасний фасад будівлі нашого університету, нові метало-ластикові
вікна. Викладачі також матимуть кімнату відпочинку і багато іншого.
     Крок за кроком університет буде мати європейський
вигляд. Я щиро дякую тим працівникам, хто без відпустки працював цього
літа на благоустрій університету.
     Все те, що я розповів вам, шановні першокурсники,
більше відноситься до ваших прав. Однак, я хотів би нагадати, що і ви
маєте певні обов’язки в університеті – це, перш за все, старанне навчання,
повага один до одного, викладачів і працівників університету, активна
участь в громадському житті колективу і бережливе ставлення до університетського
майна.
     Завершуючи свій виступ, я хочу звернути
увагу на те, що Київський університет права має не тільки інтереси, він
має і немало гідних друзів, частина з яких сьогодні знаходиться в нашій
Президії, ми завжди відчували їх підтримку і щиро вдячні їм за це.
Особисто заступнику міністра МОНУ В.Д.Шинкаруку, який проявляє державницький
підхід до розвитку юриспруденції і всіляко допомагає КУПУ.
     Колективу Інституту держави і права, Посольствам,
зокрема посольству Угорщини, Словаччини.
     Сподіваюся, що всі ми робимо гарну і благородну
справу.
     На завершення хочу побажати студентам першокурсникам
гарного навчання, активного студентського життя, пам’ятати, що студентські
роки самі кращі в житті, намагайтеся прожити їх поєднуючи приємне з корисним.
     Професорсько-викладацькому складу університету
– плідної роботи, витримки та терпіння, нових наукових ступенів та наукових
звань.
     Від усієї душі зичу всім присутнім міцного
здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших перемог
в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України.
     Дякую за увагу.


В.о.
ректора КУП НАНУ


кандидат юридичних наук, доцент


Ю.Л. Бошицький

 

Знаменна подія в житті КУП НАНУ

     3
вересня в Київському університеті права Національної академії наук України
святкували День знань та посвяти першокурсників у студенти.
Вже
традиційно в Українському Домі на радісну і урочисту подію
вручення
квитків студентам-першокурсникам –
збирається
поважний професорсько-викладацький колектив, першокурсники, їх батьки
та гості КУП НАН України.
     Цього
року гостями вузу були:
     Оніщук Микола Васильович
– Народний депутат України V скликання, Голова Національної комісії зі
зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Перший заступник
Голови Союзу юристів України;
     Шинкарук Василь Дмитрович
– Заступник міністра освіти і науки України;
     Кучер Олег Григорович
Начальник Управління по роботі з кадрами Генеральної прокуратури України;
     Шевченко Валентин Павлович
– Голова військового апеляційного суду центрального регіону, генерал–лейтенант
юстиції, Заслужений юрист України;
     Чілла Ведеш – Аташе з питань
науки і культури Посольства Угорської республіки в Україні;
     Гедигушева Оксана Олександрівна
– Перший секретар Посольства Російської Федерації в Україні;
     Панченко Олександр Никифорович
– В.о. Голови Вищого адміністративного суду України;
     Левківський Казимир Михайлович
– Заступник директора Інституту інноваційних технологій МОН України;
     Пазенко Наталія Сергіївна
– Заступник Голови Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації;
     Смітюх Василь Євдокимович
– Прокурор Святошинського району м. Києва;
     Копиленко Олександр Любимович
– Директор Інституту законодавства Верховної Ради України;
     Добролюбова Тетяна Василівна
– Суддя Вищого господарського суду;
     Войтюк Ірина Анатоліївна
– Ректор Академії суддів України Заслужений юрист України.

     Із
вступним словом виступив в.о. ректора КУП НАНУ
Юрій Бошицький
.
Привітав
першокурсників й почесний ректор КУП
НАН України академік Юрій Сергійович Шемшученко,
професорсько-викладацький
склад та гості університету, побажавши студентам-першокурсникам сумлінного
навчання, активного студентського життя, пам’ятати, що студентські роки
– найкращі в житті.
     Заступник
міністра освіти і науки України Шинкарук Василь Дмитрович
вручив нагрудний знак «Відмінник освіти» в.о. ректора
КУП НАНУ Ю. Л. Бошицькому та к.ф.н., завідувачу кафедри
гуманітарних дисциплін Лінчук О.М.
     Почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України було нагороджено:
     Мацегоріна
О.І.
– доцента, к.ю.н., завідувача кафедри цивільного та трудового
права;
     Мельничук
Н.О.
– доцента, к.ю.н., викладача кафедри
цивільного та трудового права;
     Тростюк
З.А.
– доцента, к.ю.н.;
     Захаренко
Г.Х.
– викладача фізкультури.
     Почесним
та символічним для студентів-першокурсників стало отримання від в.о. ректора
КУП НАНУ Ю. Л. Бошицького та почесного ректора
КУП НАН України академіка Ю.С. Шемшученка ключа знань
та студентського ключа, а від старшокурсників – книги знань, як символів
студентського життя.
     Після
проголошення першокурсниками клятви студентів, виконання гімну студентства
«Gaudeamus» було урочисто вручено студентські квитки. Вручення студентських
квитків стало не тільки урочистою, але й радісною подією для студентів-першокурсників.
     Урочистості
з нагоди Дня знань та посвяти першокурсників у студенти була прикрашена
концертною програмою, яку вела Заслужена артистка України, лауреат міжнародних
конкурсів Левчук-Грицюк Г.В. Своїми виступами глядачів
порадували тріо «Купава»; тріо «Контрасти»
Рівненської обласної філармонії: Заслужені артисти України Анатолій
Бортнік
, Михайло Іванів (скрипка), лауреат міжнародного
конкурсу Роман Чернюк (фортепіано); студенти – танцювальними
номерами.

     

ФОТОРЕПОРТАЖ
про проведення урочистостей

Зустрічаємо гостей університету

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити

В Президії

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Привітання студентам з нагоди Дня знань та посвяти у студенти

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити

Нагородження представників професорсько-викладацького складу КУП
НАНУ відзнаками МОН України

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити

Вручення першокурсникам символіки студенства

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити

Присяга першокурсників та гімн студенства «Gaudeamus»

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити

Урочисті та щасливі миті вручення студентських квитків

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Святкова концертна програма

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити