Національна академія наук України Київський університет права

Урочистості з нагоди початку нового навчального року

7 Серпня, 2006     Шановні
студенти, викладачі та працівники Київського університету права
Національної академії наук України!


    

Щиро вітаю Вас з початком нового навчального
року!

     Сподіваюся, що цей навчальний рік буде більш
цікавим і більш плідним як для студентів університету, так і для всіх
його працівників!

     Нове керівництво вузу розпочало реалізацію
концепції щодо покращення діяльності університету в цілому. Основна мета
ідеї направлена на покращення як навчального процесу, так і студентського
життя, життя колективу взагалі. Ми прагнемо до створення гідних умов для
всебічного розвитку кожного студента як особистості, здорового фізично
і морально, прагнучого до успіху в навчанні і житті. Ми прагнемо сприяти
формуванню студента як гідного громадянина своєї країни.
     З цього року збільшується увага не тільки
до покращення учбового процесу, відповідно до вимог сьогодення, пріоритетних
інтересів України, курсу на євроінтеграцію та вимог болонського процесу,
а також і дозвілля студента, його здорового фізичного, психологічного
та морального духу.
     Розвиток наукового, спортивного, культурного,
цікавого і гідного життя студентства нашого університету, поглиблення
міжнародних наукових студентських зв’язків, створення нормальних побутових
умов поряд із повноцінним опануванням ними юриспруденції є лейтмотивом
цього навчального року і сферою підвищеної уваги ректорату.
     Будуть поступово покращенні умови праці
наших робітників, їх заробітна плата, також розширяться можливості для
цікавого дозвілля колективу вузу.

     Для реалізації наших задумів і планів ми
повинні згуртувати наші зусилля, щоб зробити університетське життя кращим.

     Для цього зичу всім студентам, викладачам,
працівникам університету невпинного руху вперед, успішного здійснення
всіх планів та задумів.
     Нехай підґрунтям щасливого життя та плідного
навчання та професійної діяльності будуть міцне здоров’я, натхненна думка
й щирі почуття.
     Нехай родинна злагода і добробут, здоров’я
усіх членів Вашої родини забезпечать Ваш душевний спокій та гарний настрій,
а вірні друзі сприяють звершенням в ім’я розквіту України.

В.о.
ректора КУП НАНУ


кандидат юридичних наук, доцент


Ю.Л. Бошицький

 


Доповідь в.о. ректора Київського університету права НАН України Ю.Л. Бошицького в Українському домі з нагоди посвячення в студенти

В президії присутні гості університету:
М.В.Оніщук, І.І.Ємельянова,
М.І.Ставнійчук, О.І.Мельниченко, В.П.Шевченко, Дердь Уйлаки, А.Й.Осентинський,
М.О. Шульга, М.П. Короленко.

Шановні
першокурсники та студенти
Київського університету права !
Шановні викладачі і працівники університету !
Шановні друзі і гості університету !
 

 Збільшити     Вже
традиційно щороку в самому центрі столиці нашої країни – в Українському
домі нас збирає радісна і урочиста подія – вручення студентських квитків
студентам, які гідно пройшли екзаменаційні випробовування і зараховані
до лав студентства нашого університету.


     Стати студентом це дійсно радість, а стати
студентом Київського університету права НАН України – це радість подвійна.
Я впевнений, що вибираючи наш університет ви та ваші батьки ретельно ознайомилися
з його перевагами над іншими юридичними вузами країни, яких сьогодні немало.


     Те, що Ви сьогодні тут, – це правильний
вибір. На вашому місті я поступив би так само.


     Київський університет права НАН України
займає особливе місце серед флагманів сучасної української юридичної освіти.
Створений в 1995 році за ініціативи провідних науковців-правознавців Інституту
держави і права на чолі з академіком НАН України Ю.С. Шемшученко, сьогодні
почесним ректором університету, наш університет зріс до науково-освітнього
комплексу, інтелектуальні підвалини якого заклали провідні науковці-правознавці
України.


     Київський університет права НАН України
– єдиний у нашій державі юридичний навчально-науковий комплекс європейського
типу, який підпорядкований Національній академії наук України.


     Професорсько-викладацький склад Університету
– це провідні науковці, за підручниками та навчальними посібниками котрих
студенти вивчають правознавство по всій країні.


     Наш бібліотечний фонд становить понад 3000
найменувань, 40 тис. примірників книг. Ми маємо ще багато іншого і цікавого,
що дозволяє готувати студентів юристів високого професійного рівня. З
цим ви познайомитеся в процесі навчання.


     Наша єдина і головна мета готувати для потреб
України висококласних фахівців правознавців.


     Я хочу підкреслити – саме висококласних
професіоналів юристів.
     Будь яка країна, а Україна особливо, сьогодні
потребує професіоналів, високопорядних і високодосвідчених юристів. І
ми це добре розуміємо.

     Вітаючи першокурсників нашого університету,
я хочу зауважити, що цей рік для юристів є особливим, ювілейним. Так,
10 років тому вступила в дію новітня Конституція України, 15 років тому
Україна постала як незалежна держава.


     Саме вам, першокурсникам – майбутнім юристам
через деякий час слід буде реалізовувати закладені конституцією принципи
верховенства права, справедливості і законності в повсякденному житті.


     Сьогодні в державі, на жаль, ще немало невирішених
проблем пов’язаних з реалізацією норм права на практиці.


     Правоохоронні органи і прокуратура досі
не перетворені на органи правопорядку відповідно до європейських стандартів.
     Суди, хоч і отримали статус незалежної гілки
влади, так і не стали дієвим та ефективним інститутом захисту прав людини.
А саме судочинство не стало ще істинно справедливим.
     Низка соціальних прав і гарантій залишаються
декларованими і не забезпеченими механізмом юридичного захисту.
     Не врегульовано механізм безперервного функціонування
Конституційного суду України.
     На жаль слово корупція стало повсякденним.


     Я щиро сподіваюся що через п’ять років,
коли ви закінчите навчання, цих проблем стане менше, однак вони не зникнуть
самостійно. Їх треба виправляти щоденно. Саме тому країні потрібні висококваліфіковані
юристи правознавці. Для виправлення проблем, про які я сказав, потрібно
мати глибокі фахові знання, порядність і гостре почуття справедливості.


     Наш університет, завдяки високодосвідченим
викладачам, теоретичним напрацюванням, які базуються на сучасній юридичній
думці, доброзичливості, буде намагатися максимально сприяти тому, щоб
ви стали висококваліфікованими фахівцями, корисними своїй державі.


     Це не тільки наше бажання і прагнення, не
тільки потреба, це, перш за все, стиль нашої роботи і життя.


     Окрім славетних дат цей
навчальний рік має і свої внутрішні університетські новели
,
які, на мій погляд, сприятимуть покращенню якості навчання, сприятимуть
всебічному розвитку особистості студента.

     Дозвольте коротко зупинитися на деяких аспектах
оновленої концепції діяльності університету.

     1. Ми чітко розуміємо те, що держава потребує
юристів, які забезпечуватимуть створення інноваційної і високотехнологічної
національної економіки.
     
     Економічне зростання України можливе лише
на основі інтелектуальної праці, широкого використання різних об’єктів
інтелектуальної власності. В цій сфері також є немало проблем. Тому вже
ближчим часом в університеті буде створено сектор
правових проблем інтелектуальної власності
, до науково-дослідницької
роботи будуть залучені студенти які матимуть бажання досліджувати проблеми
права інтелектуальної власності. В подальшому ми забезпечимо можливість
цих студентів продовжити навчання а аспірантурі.

     2. Враховуючи, що Україна обрала курс на
європейську інтеграцію, університет
активізує міжнародні відносини з провідними вузами Європи
.
     Сьогодні ми маємо плідні наукові і освітянські
стосунки з провідними юридичними вузами Угорщини, Росії, Польщі, Словаччини,
Франції, Німеччини. Ці стосунки ми бажаємо використати в інтересах підготовки
наших студентів, для запозичення кращого досвіду в юридичній науці та
освіті, удосконалення національного законодавства.
     Для реалізації цього в університеті нещодавно
створено відділ міжнародних зв’язків
та грантів
. Ми будемо наполягати на тому, щоб наші
студенти, аспіранти, наші викладачі мали можливість стажуватися в зарубіжних
юридичних вузах, приймати участь в міжнародних грантах.

     3.
З цього навчального року ми значно посилюємо координаційні
зв’язки з нашими правоохоронними органами, прокуратурою, судами, міністерствами,
органами виконавчої влади
з метою кращого опанування
студентами навиків практичної діяльності і можливого подальшого цільового
працевлаштування.

     4.
Для всебічного розвитку студента як особистості ми посилимо
студентське самоврядування
, будемо сприяти розвитку
у студентів навиків культури і стилю роботи сучасного керівника, управлінця
здатного самостійно приймати рішення.

     5.
Також буде створено студентську юридичну
клініку
, де студенти старших курсів зможуть практикуватися
у наданні консультації мешканцям Святошинського району м. Києва, де розташовано
наш університет.

     6.
Студенти і викладачі матимуть можливість двічі на рік приймати участь
в наукових конференціях, які проходитимуть
в мальовничих куточках Закарпаття та Криму
.

     7.
Розуміючи дослівно вислів в здоровому тілі здоровий дух, керівництво університету
приділятиме особливу увагу тим заходам,
які сприяють здоровому фізичному, психологічному і моральному розвитку
наших студентів
. Спортивні гуртки та змагання, культурно-масова
робота та художня самодіяльність будуть обов’язковим елементом життя студента
нашого університету. Ми сприятимемо розвитку тих здібностей студента ,
які виховали в них батьки.

     8.
Кращі студенти, студенти активісти можуть
претендувати на іменні стипендії
, які мають назву
фундаторів Інституту держави і права – академіка В.М.Корецького та академіка
Б.М.Бабія. Є також іменні стипендії від юридичних фірм, зокрема “ЮРІС”
та установ, з якими Університет тісно співпрацює і які зацікавлені у підготовці
для них висококласних фахівців-практиків.

     9.
В цьому році, не маючи власних гуртожитків ми
змогли забезпечити житло для 120 студентів
. Це було
нелегко. Однак ми маємо житло для іногородніх студентів. Поки я не задоволений
тим станом, в якому знаходяться орендовані університетом гуртожитки, однак
нам тотрібен деякий час і ми приведемо все до гідного вигляду. Студент
КУП НАНУ повинен не тільки отримати гідні знання, а також і жити в гідних
умовах. Ми сподіваємося і на порозуміння батьків, і їх участь в облаштуванні
студентських кімнат в гуртожитках.

     10.
Нам, як і батькам, не байдуже те, чим буде займатися студент після занять
в університеті. Особливо, чим він займатиметься в гуртожитку. Найближчим
часом буде створено батьківський комітет
і багато питань щодо побуту студентів ми вирішуватимемо разом.

     11.
Ми продовжуємо дбати про гідні умови
праці і для професорсько-викладацького складу університету
.
За літній період часу розпочалися роботи по реконструкції будівлі університету.
За виключно короткий час зроблено немало. Це нові вікна, сучасний і естетичний
хол університету, в кінці кінців європейські туалети, оновлено фасад будівлі
нашого університету і багато іншого. Крок за кроком університет буде мати
європейський вигляд. Я щиро дякую тим працівникам, хто без відпустки працював
цього літа на благоустрій університету.


     Все це
робиться для студентів і викладачів
.


     Я не знаю ще багатьох першокурсників, однак
обіцяю, що через деякий час буду знати кожного з вас, ваш настрій і ваші
проблеми.


     Все те, що я розповів вам, шановні першокурсники,
більше відноситься до ваших прав. Однак, я хотів би нагадати, що і ви
маєте певні обов’язки в університеті – це, перш за все, старанне навчання,
повага один до одного, викладачів і працівників університету, участь у
житті колективу і бережливе ставлення до університетського майна.


     Завершуючи свій виступ, я хочу звернути
увагу на те, що Київський університет права має не тільки інтереси, він
має і немало гідних друзів, частина з яких сьогодні знаходиться в нашій
Президії, ми завжди відчували їх підтримку і щиро вдячні їм за це.


     Користуючись нагодою, я уповноважений передати
студентам і всім присутнім привітання від першого ректора КУП НАНУ, сьогодні
почесного ректора академіка Ю.С.Шемшученка, колективу Інституту держави
і права ім. В.М.Корецького НАНУ.


     Хочу побажати студентам першокурсникам гарного
навчання, активного студентського життя, пам’ятати, що студентські роки
самі кращі в житті, і я вам в цьому заздрю.


     Професорсько-викладацькому складу університету
– плідної роботи, витримки та терпіння, нових наукових ступенів та наукових
звань.

     Дозвольте побажати всім міцного здоров’я,
творчих успіхів та оптимізму.


     Дякую за увагу.В.о.
ректора КУП НАНУ


кандидат юридичних наук, доцент


Ю.Л. Бошицький

 

Alma mater вітає першокурсників

 У
перші вересневі дні вже традиційно в Українському Домі на радісну і урочисту
подію збирається поважний професорсько-викладацький колектив, першокурсники
та гості КУП НАН України. Мета зібрання – вручення квитків студентам.

 Cтати
студентом Київського університету права НАН України – це радість подвійна.
Обираючи цей навчальний заклад, абітурієнти та їх батьки ретельно ознайомилися
з його перевагами над іншими юридичними ВНЗ, яких на сьогодні чимало.
Адже КУП посідає особливе місце серед флагманів сучасної української юридичної
освіти, оскільки він єдиний у нашій державі юридичний навчально-науковий
комплекс європейського типу, який підпорядкований Національній академії
наук України. Його професорсько-викладацький склад – це провідні науковці,
котрі є авторами підручників та навчальних посібників, за якими студенти
вивчають правознавство у всій країні.
 Нещодавно в Українському Домі до великої
студентської родини КУП НАНУ приєдналися першокурсники, яким на урочистому
засіданні, присвяченому цьому знаменному дню в їх житті, вручили студентські
квитки. Вітаючи першокурсників, в.о. ректора Юрій Бошицький зауважив,
що цей рік для юристів є особливим, ювілейним. Так, 10 років тому набула
чинності нова Конституція України, 15 років тому Україна стала незалежною
державою. Нинішні студенти – майбутні юристи – через деякий час реалізовуватимуть
закладені Основним Законом принципи верховенства права, справедливості
і законності в повсякденному житті.

 
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити


 Завітали на свято й поважні
представники юридичної громадськості нашої країни: народний депутат України
Микола Оніщук, заступник міністра юстиції України Інна Ємельянова, заступник
голови ЦВК Марина Ставнійчук, заступник голови Антимонопольного комітету
України Олександр Мельниченко, генерал-лейтенант, голова Апеляційного
військового суду Валентин Шевченко, консул, перший секретар Посольства
Угорської Республіки в Україні Дердь Уйлаки, заступник голови Вищого господарського
суду Анатолій Осетинський, заступник академіка-секретаря відділення філософії,
історії та права НАН України Микола Шульга, голова судової палати Апеляційного
суду м. Києва Микола Короленко.

 Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

 
Збільшити
Збільшити


 У своєму вступному слові
Юрій Бошицький, зокрема, зупинився на деяких аспектах оновленої концепції
діяльності університету, які поліпшуватимуть якість навчання, сприятимуть
всебічному розвитку особистості студента. Керівництво університету, розуміючи,
що держава потребує юристів, які забезпечуватимуть створення інноваційної
і високотехнологічної національної економіки, що економічне зростання
України можливе лише на основі інтелектуальної праці, широкого використання
різних об’єктів інтелектуальної власності, вже найближчим часом створить
на базі закладу сектор правових проблем інтелектуальної власності. До
науково-дослідницької роботи залучатимуться й студенти, які матимуть бажання
досліджувати проблеми права інтелектуальної власності.
 З цього навчального року КУП значно посилює
координаційні зв’язки з нашими правоохоронними органами, прокуратурою,
судами, міністерствами, органами виконавчої влади з метою кращого опанування
студентами навиків практичної діяльності і можливого подальшого цільового
працевлаштування.
Нове керівництво ВНЗ продовжує дбати про гідні умови праці і для професорсько-викладацького
складу університету. У літній період розпочалися роботи з реконструкції
будівлі університету. За короткий час зроблено чимало: нові вікна, сучасний
хол, оновлений фасад тощо. Крок за кроком університет набуватиме європейського
вигляду.
 Юрій Бошицький побажав студентам-першокурсникам
сумлінного навчання, активного студентського життя, пам’ятати, що студентські
роки – найкращі в житті. Професорсько-викладацькому складу університету
– плідної роботи, витримки, терпіння та наукових здобутків.
 Привітав першокурсників КУП НАН України
й професорсько-викладацький склад університету.

 
Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити


 Вручення студентських квитків
стало не тільки урочистою, але й радісною подією для студентів.

 Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

 
Збільшити
Збільшити

Петро
Пасічник
“Правовий тиждень”
№ 6, 7 серпня 2006 р.