Національна академія наук України Київський університет права

УВАГА! КУП НАНУ переходить на змішаний режим навчання

18 Листопада, 2020

1

Шановні студенти, аспіранти та професорсько-викладацький склад

Київського універистету права НАН України! 

У зв’язку із непоодинокими зверненнями студентів та аспірантів університету щодо можливості повернення до змішаної форми навчання, яка передбачає присутність аспірантів, усіх або частини студентів денної та заочної форми навчання на заняттях в стінах університету згідно розкладу, враховуючи думку професорсько-викладацького складу університету, а також з метою оптимізації навчального процесу, виконання освітніх програм, забезпечення якості освітніх послуг, надання студентам можливості вчасної підготовки до заліково-екзаменаційної сесії, – рішенням ректорату університету прийнято рішення про перехід до змішаного режиму навчання студентів.

Адміністрація КУП НАНУ