Національна академія наук України Київський університет права

Увага! Поновлено набір статей до фахового видання Часопис Київського університету права

26 Січня, 2023

“Часопис Київського університету права” – юридичний науково-теоретичний щоквартальник, заснований у 2001 р. Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, фінансового, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Часопис інформує також про події наукового життя та досвід юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.

Видання розраховане на науковців, аспірантів та практиків, які проводять дослідження сучасних проблем в юриспруденції та шукають шляхи їх розв’язання.

Часопис розповсюджується в системі органів державної влади та управління, системі вищої освіти України, юридичних навчальних закладах, правничих фірмах тощо. Також «Часопис Київського університету права» можна передплатити через Каталог видань України (передплатний індекс: 23994).

https://chasprava.com.ua