Національна академія наук України Київський університет права

УВАГА!! Відбудеться презентація книги ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ТАБАЧНИКА «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»

13 Березня, 2009

У В А Г А !!!

В РАМКАХ НОВОГО ПРОЕКТУ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

«Інтелектуальна власність в Україні – перлини
сучасної літератури для студентської молоді»

13 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ

ДМИТРА

ВОЛОДИМИРОВИЧА

Т А Б А Ч Н И К А

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 13 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ О 15-30 ГОДИНІ В ЗАЛІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Т а б а ч н и к

Д м и т р о В о л о д и м и р о в и ч

Табачник Дмитро Володимирович, д.іст.н. (1995), проф. (1997), акад. АПрНУ (Відд. історії і теорії держави і права, історія політ. і правових вчень, 12.2000); ВР України, чл. фракції Партії реґіонів (з 11.2007), 1-й заст. голови Ком-ту з питань науки і освіти (з 12.2007); Нац. експертний ін-т НАНУ, директор (з 02.2005); гол.н.п. Ін-ту нац. відносин і політології НАНУ (з 06.1997).
Н. 26.11.1963 (м.Київ); укр.; батько Володимир Ігорович (1940) – інж.-авіабудівельник, пенс.; мати Алла Вікторівна (1938) – інж.-будівельник, пенс.; брат Михайло Володимирович (1970) – президент корпорації “ТіКо”; дружина Назарова Тетяна Євгенівна (1960) – нар. арт. України, нар. арт. Росії, актриса Нац. театру рос. драми ім. Лесі Українки.
Осв.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка (1986), історик; аспір. Ін-ту історії України АНУ (1989); канд. дис. “Масові репресії в Україні в другій половині 30-х – на початку 40-х рр.” (1991); док. дис. “Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні в 20-х – наприкінці 50-х рр.” (1995).
Нар. деп. України 6 склик. з 11.2007 від Партії реґіонів, №34 в списку. На час виборів: Віце-прем’єр-міністр України, чл. ПР.
Нар. деп. України 4 склик. 04.2002-03.03 від блоку “За єдину Україну!”, №21 в списку. На час виборів: нар. деп. України, член Політичної партії “Трудова Україна”. Чл. фракції “Єдина Україна” (05.-06.2002), уповноваж. пред. фракції партій ППУ та “Трудова Україна” (з 06.2002), голова Комітету у закордонних справах (з 06.2002). Склав деп. повноваження 06.03.2003.
Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002, виб. окр. №91, Київ. обл. З’яв. 76.2%, за 24.9%, 16 суперн. На час виборів: радник Президента України, проф. катедри політології Укр. академії держ. управління при Президентові України. 03.1998 – канд. в нар. деп. України від вибор. блоку “Партія праці та Ліберальна партія – разом!”, №8 в списку. Позафр. (05.1998-09.99), чл. ґрупи “Відродження реґіонів” (09.1999-06.2000), позафр. (06.-07.2000), чл. ґрупи “Трудова Україна” (З 07.2000). Чл. Ком-ту з питань бюджету (07.1998-06.2000), чл. Ком-ту з правової політики (з 06.2000).
09.-10.1980 – фільмоперевіряльник 2-ї категорії госпрозрахункової ґрупи, Центр. держ. архів кінофонофотодокументів УРСР. 08.1981-06.86 – студент, 07.-09.1983 – інженер (тимчас.), Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. 09.1985-10.86 – кореспондент, редакція “Київський університет”. 10.-11.1986 – архівіст 1-ї категорії, Центр. держ. архів кінофонофотодокументів УРСР. 11.1986-11.89 – аспірант, 11.1989-02.90 – м.н.п., Ін-т історії АНУ. 02.1990-01.91 – зав. відділу, Київ. МК ЛКСМУ/МДС. 01.1991-09.92 – ст. консультант, 09.-12.1992 – гол. консультант, Секретаріат Комісії ВР України у справах молоді. 12.1992-03.93 – кер. прес-служби КМ України. 03.-09.1993 – прес-секр. Уряду України – нач. Гол. упр. інформації та зв’язків з пресою і громадськістю КМ України. 09.1993-08.94 – 1-й заст. Голови, Держ. ком-т України у справах преси, видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. 1994 – керівник виборчої кампанії кандидата в Президенти України Л.Кучми. 07.1994-12.96 – Глава, Адмін. Президента України. 07.-10.1997 – гол.н.п. відділу нац. меншин, Ін-т нац. відносин і політології НАНУ. 09.1997-05.98 – радник Президента України. 26.11.2002-03.02.05 – Віце-прем’єр-міністр України. 11.1995-02.99 – проф. катедри політології, Укр. академія держ. управління при Президентові України. 1999 – заст. кер. виборчого штабу Л.Кучми на виборах Президента України. 07.2003-08.05 – проф. Ін-ту міжнар. відносин Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. 04.08.2006-18.12.07 – Віце-прем’єр-міністр України.
Чл. Ради нац. безпеки при Президентові України (08.1994-11.96); чл. Конституційної Комісії від Президента України (11.1994-07.96).
Деп. Київради (1990-94); деп. ВР АР Крим (04.2006-11.07), чл. Блоку “За Януковича!”. Чл. політвиконкому партії “Трудова Україна” (з 11.1999); чл. Президії Політ. партії “Трудова Україна” (11.1999-11.2005).
Чл. редколеґій журналів: “Національна безпека”, “Воєнна історія”, “Губернатор”, “Політика і час”, “Український часопис міжнародного права”, “Президент”, “Пам’ятки України”; президент т-ва “Україна-Еспанія” (з 12.1993).
Був чл. Ради нац. безпеки при Президентові України (08.1994-11.96); чл. Конституційної Комісії від Президента України (11.1994-07.96); чл. Ради з питань науки та науково-тех. політики при Президентові України (03.1996-01.97); голова Комісії з держ. нагород України при Президентові України (08.1994-02.97); чл. Комісії з державних нагород та геральдики при Президенті України (06.2002-04.05); співгол. Ради роботи з кадрами при Президентові України (07.1995-01.97); голова Нац. ради з питань молодіжної політики при Президентові України (11.1995-03.97); чл. Комісії з питань відтворення видатних пам’яток історії та культури при Президентові України (12.1995-04.2000); чл. Ком-ту законодавчих ініціатив при Президентові України (06.1995-07.2000); голова Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при КМ України (01.2003-04.05); голова Міжвідомчої комісії з розв’язання проблем жертв нацизму (з 06.2003); голова Міжвідомчого комітету з проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (з 01.2003); голова Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМ України (з 01.2003); голова Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства (з 01.2003); голова Міжвідомчої комісії боротьби з туберкульозом (з 01.2003); голова Міжвідомчого ком-ту з питань виконання Нац. плану дій з гігієни довкілля (з 01.2003); голова Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (01.2003-04.05); голова Міжвідомчої ради запитань захисту прав споживачів (з 01.2003); голова Міжвідомчої комісії з підготовки проєкту Концепції розвитку санаторно-курортної галузі та здійснення заходів щодо захисту майнових інтересів держави під час приватизації оздоровчих закладів (з 01.2003); голова Коорд. центру з питань здійснення пенсійної реформи (з 01.2003); голова Міжвідомчої коорд. ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (з 01.2003); голова Міжвідомчої комісії з розгляду та вирішення питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (з 01.2003); голова Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії (з 01.2003); голова Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти (з 01.2003); голова Міжвідомчої коорд. ради з питань співробітництва з українською діаспорою (з 01.2003); голова Ком-ту з присудження Премії КМ України за внесок молоді у розбудову держави (з 01.2003); голова наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проєкту “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні” (з 01.2003); голова Коорд. центру з питань впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з 01.2003); голова спостережної ради Укр. нац. фонду “Взаєморозуміння і примирення” при КМ України (з 01.2003); голова Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом” (з 01.2003); голова спостережної ради Укр. фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом (з 01.2003); голова наглядової ради Нац. заповідника “Софія Київська” (з 03.2003); голова комісії з комплексного обстеження стану фондів бібліотек, архівів та музеїв України (з 02.2003); співгол. Ради роботи з кадрами при Президентові України (07.1995-01.97). Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (08.2004-04.05); голова наглядової ради Укр. фонду соціальних інвестицій (01.2003-07.05). Голова нагляд. ради Нац. тех. ун-ту України “Київський політехнічний інститут” (з 2004).
Чл.-кор. АПрНУ (1996). Чл. Нац. спілки журналістів України (з 1986). Заслужений діяч науки та техніки України (2002). Дипломат ранґ – Надзв. і Повн. Посол (11.2004). Держ. службовець 1-го ранґу (08.1994). Лавреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1999; за серію монографій “Українська фалеристика та боністика”). Ордени Богдана Хмельницького ІІІ ст. (12.1999); князя Ярослава Мудрого V ст. (11.2003). Почесна грамота КМ України (11.2003). Лавреат премії СЖУ “Золоте перо” (1989), премії ім. М.Островського (1991). 7 медалей України і СРСР. 17 орденів зарубіж. країн, зокрема Еспанії, Італії, Франції, Ватикану, Греції, Португалії, Литви, Бразилії, Індонезії, Чилі, Польщі, Бельгії, Перу, Болівії, Домініканської респ.
Автор (співав.) понад 400 наук. праць, зокрема монографій, книг: “За стандартними звинуваченнями” (1990), “Чорні роки історії” (1990), “Олексій Кириченко: штрихи до політичного портрету” (1991), “Останній з могікан застою” (1992), “Масові репресії в Україні” (1992), “Репресоване відродження” (1993), “Україна на порозі ХХІ століття” (1995), “Україна на шляху в світ” (1996), “Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду” (1996), “Нагороди України: Історія, факти, документи” (1996, в 3-х т.), “Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду” (1997), “Україна і 21 століття: історико-політологічні аспекти” (1998, угорською мовою), “Україна: третій шанс” (2002), “Памятники русской истории и культуры в Украине XVII-XXI вв.” (2003), “Україна: проблеми самоорганізації” (2003, в 2 т.), “Міжнаціональні відносини і національні меньшини України” (2004), “Історія української дипломатії в особах” (2004), “Міжнаціональні відносини в Україні: стан, тенденції, перспективи” (2004), “Технологічні парки: світовий та український досвід” (2004), Україна – діаспора: можливості економічної співпраці. Довідник” (2004, в 2 т.), Українська військова символіка” (2004), “Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини” (2004), “Українська дипломатична енциклопедія” в 2 т. (2004-5), “Італійці та італійська культура в Україні” (2005), “Шляхи інноваційного розвитку України” (2005), розділів в 19 колект. монографіях, численних публікацій з питань політичної та військ. історії України, політичної персоналістики.

Володіє анґл. мовою. Захопл.: театр, полювання, збирання живопису та холодної зброї.