Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАН України пройшов Єдиний державний кваліфікаційний іспит

28 Вересня, 2023

28 вересня 2023 року в Київському університеті права Національної академії наук України відбулась апробація єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

ЄДКІ є однією з форм атестації здобувачів, і його успішне складання є необхідною умовою для отримання диплома магістра про вищу освіту.

Іспит мав форму комп’ютерного тестування і складався із кластерів завдань, що містять одне ситуаційне і групу тестових завдань, тематично пов’язаних з ситуацією, а також окремих тестових завдань (запитань).

Під час тестування використовувались тестові завдання чотирьох типів:

  • завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;
  • завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні;
  • завдання, що потребують визначення послідовності або пріоритетності;
  • завдання на встановлення відповідності.

Усього тест містив 120 тестових завдань, на виконання яких відводилося 180 хвилин.

Завдання для іспиту укладалися на основі програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, яка охоплювала 12 тематичних розділів та спрямована на виявлення мінімального спільного для всіх спеціалізацій рівня випускника магістратури вищої юридичної освіти.

Університет відповідально поставився до організаційний умов, які були встановлені Міністерства освіти і науки України, а саме підготував комп’ютерні аудиторії, забезпечив стабільний інтернет-зв’язок та відеоспостереження, призначив відповідальних осіб у цих аудиторіях, забезпечив очну участь свої магістрів.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит – важливий крок для забезпечення якості вищої юридичної освіти.

Прес-Центр КУП НАНУ