Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАН України розпочато набір до аспірантури

21 Лютого, 2022

Київський університет права НАН України є одним із провідних українських закладів вищої освіти, і єдиним у системі Національної академії наук України, який продовж 26 років готує для України високоосвічених правознавців зі спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Серед проблем вищої юридичної освіти є сьогодні потреба в якісно новому висвітленні теоретичних основ, методології, технології, організації науково-дослідницької діяльності та її тематики. Тому питанням підготовки та перепідготовки наукових і науково-педагогічних кадрів Київський університет права НАН України приділяє сьогодні підвищену увагу. Висококваліфіковані фахівці Київського університету права НАН України, академіки, члени-кореспонденти НАПрН України, доктори та кандидати наук, активно сприяють розвитку раціонального творчого мислення студентів та аспірантів, сприяють оптимізації наукової діяльності здобувачів наукового ступеня доктора філософії.


Здобувачі ступеня доктора філософії проводять власні наукові дослідження актуальних проблем у сфері права інтелектуальної власності, спортивного права, медичного права, кримінального права та кримінології тощо.

Приємно констатувати, що сьогодні багато талановитої молоді України все частіше проявляє інтерес до здобуття наукових досліджень в галузі права, до підготовки дисертаційних робіт. 

Саме тому, рішенням Вченої ради КУП НАН України нещодавно було прийнято рішення щодо додаткового набору в аспірантуру, який стартував 14 лютого 2022 року і триватиме до 15 березня 2022 року.

Підготовка докторів філософії здійснюється в аспірантурі КУП НАН України за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:

– 081 «Право»

– 293 «Міжнародне право».

Необхідну інформацію можна знайти на сайті КУП НАН України в розділі «АСПІРАНТУРА».

Запрошуємо всіх співробітників НАН України та їх дітей до навчання в Київському університеті права НАН України на пільгових умовах!