Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАН України відбулися підсумкова атестація та захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

20 Червня, 2022

З метою проведення підсумкової атестації та захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня зі спеціальностей 293 «Міжнародне право» та 081 «Право» у Київському університеті права Національної академії наук України та його Вінницькій філії відповідними наказами були створені чотири окремих екзаменаційні комісії, затверджені розклад підсумкової атестації, списки груп здобувачів вищої освіти для складання підсумкової атестації та призначені терміни підсумкової атестації.

Склад екзаменаційних комісій очолили провідні вітчизняні юристи-вчені: Скрипнюк Олександр Васильович, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України; Фріцький Юрій Олегович, доктор юридичних наук, професор, член Центральної виборчої комісії України; Галянтич Микола Костянтинович, член-кореспондент АПрН України, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Інституту приватного права і підприємництва АПрН України; Воробей Петро Адамович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». 

Як члени екзаменаційних комісії до роботи були залучені провідні викладачі КУП НАНУ: Хорватова Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства; Савка Олександр Іванович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу, завідувач кафедри кримінального права та процесу; Матвєєв Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; Толкачова Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін; Ковальчук Юрій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу; Некряч Ольга Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; Поліванова Олена Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства; Мельниченко Оксана Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства; Бахновська Ірина Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін; Атаманчук Ірина Володимирівна, доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін; Борисова Тамара Миколаївна, старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, молодший науковий співробітник відділу міжнародного права Інституту держави і права НАН України імені В.М. Корецького; Хоморецька Наталія Володимирівна, методист відділу навчально-методичної роботи.

Організація та процедура підсумкової атестації відбувалися з чітким дотриманням як відповідного законодавства, так і «Положення про організацію освітнього процесу у Київському університеті права Національної академії наук України» та «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті права Національної академії наук України». Роботі екзаменаційних комісій передували консультації зі всіх навчальних дисциплін, питання з яких були винесені на комплексний атестаційний екзамен.

Підсумкова атестація пройшла у дистанційному форматі з урахуванням всіх сучасних вимог безпеки. Під час повітряної тривоги, робота комісій переривалася на необхідний час заради безпеки як здобувачів вищої освіти, так і професорсько-викладацького складу. 

Кожне засідання екзаменаційних комісій традиційно розпочиналося з вітального слова ректора Київського університету права НАН України, професора, Заслуженого юриста України Юрія Ладиславовича Бошицького, що налаштовувало всіх присутніх на відповідальне ставлення до екзамену та сприяло підвищеній мотивації.

Окремо слід зазначити, що активну участь у роботі атестаційних комісій взяли стейкхолдери – представники від роботодавців: Кайло Іван Юрійович, керівник Адвокатського об’єднання «Кононенко, Кайло та партнери», доктор юридичних наук; Бояркіна Ярослава Сергіївна, директор Київського представництва девелоперської компанії «Привілегія», Чигур Віталій Михайлович, начальник комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради. Вони не тільки взяли участь в опитуванні здобувачів вищої освіти, а й зробили реальні пропозиції найкращим випускникам щодо можливого працевлаштування в їхніх установах чи організаціях.

Підсумком комплексного атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційних робіт можна вважати достатньо високі результати, що свідчить про належний рівень отриманих знань в університеті та відповідальну підготовку до екзамену з боку здобувачів вищої освіти.

Чекаємо на вручення дипломів!

Прес-Центр КУП НАНУ