Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАН України відбувся круглий стіл на тему «Кримінально-правові засоби охорони трудових прав»

16 Квітня, 2021

16 квітня 2021 року в Київському університеті права НАН України відбувся круглий стіл на тему «Кримінально-правові засоби охорони трудових прав», організатором та модератором якого виступила кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України Лінник Наталія Василівна.Конституція України в ст. 43 закріплює, що кожен має право на працю. Держава, за своєю суттю та функціями, повинна створювати умови для забезпечення належної реалізації та захисту як безпосередньо права на працю, та й інших трудових прав громадян. Даний обов’язок держави закріплюється не лише в Основному Законі, а й у низці міжнародно-правових договорів, ратифікованих Україною.

В сучасних складних соціально-економічних умовах, коли українці масово виїжджають за кордон для працевлаштування, міжнародні нормативно-правові акти з питань охорони та забезпечення інтересів українських працівників виходять ледь не на перший план. Міжнародно-правове регулювання праці становить собою регламентацію за допомогою міждержавних угод відносин з приводу застосування найманої праці, поліпшення її умов, охорони праці, захисту індивідуальних і колективних інтересів працівників.Участь у круглому столі прийняли здобувачі вищої освіти 4- го курсу групи ПБЗі -41 та І курсу магістратури Київського університету права НАН України.

Враховуючи складну епідемічну ситуацію в Україні, пов’язану із COVID-19, захід було проведено в онлайн форматі. Присутніми були обговорені важливі питання щодо захисту трудових прав та злочинів пов’язаних з трудовими правовідносинами. Зокрема, виступили: 

здобувач вищої освіти І курсу магістратури Київського університету права Національної академії наук України, спеціальність 081 «Право» юрист приватного підприємства виробничо-комерційної фірми «Будмонтажсервіс» Литвинюк Діана з доповіддю «Злочини проти трудових правовідносин (проблемні питання)», в якій було зазначено, що злочини проти трудових прав громадян – це суспільно небезпечні, передбачені Кримінальним Кодексом України, вчинені з прямим умислом діяння (дії чи бездіяльність), що перешкоджають реалізації трудових прав громадян і безпосередньо або опосередковано завдають їм суттєвої шкоди або створюють небезпеку завдання такої шкоди.

Інспектор з кадрів Приватного підприємства «Авант-Агро» Гордій Анастасія з доповіддю «Проблема визначення трудових прав як об’єкта кримінально-правового захисту» 

Помічник адвоката Романюк Аліна з доповіддю «Кримінально-правова характеристика злочинів проти трудових прав громадян: теорія та практика».

Прес-центр КУП НАНУ