Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАН України відбувся круглий стіл на тему: «Наукова спадщина академіка В.М. Корецького та її значення для сучасності»

23 Лютого, 2021

23 лютого 2021 р. в Київському університеті права НАН України відбувся круглий стіл на тему: «Наукова спадщина академіка В.М. Корецького та її значення для сучасності», присвячений 131 річниці від дня народження видатного вченого-правознавця Володимира Михайловича Корецького. Круглий стіл було проведено в змішаному (онлайн та офлайн) режимі.

Організаторами заходу виступили кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін та студенти першого курсу спеціальностей «Право» та «Міжнародне право» КУП НАН України.

Метою даного заходу було вивчення та популяризація студентами Київського університету права НАН України наукової спадщини В.М. Корецького, його громадської та державної діяльності, зокрема на міжнародній арені.

У круглому столі взяли участь ректор Київського університету права НАН України, професор Ю.Л. Бошицький, проректор з навчально-методичної та наукової роботи О.О. Хорватова, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін К.С. Лісова, завідувач кафедри кримінального права та процесу Савка О.І., завідувач Науковою бібліотекою Т.Ю. Ярошевська та ін.Відкрив захід ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький, наголосивши на важливості та актуальності дослідження наукової спадщини В. М. Корецького, адже ім’я цього вченого золотими літерами вписано у вітчизняну юридичну науку. Наукові праці В.М. Корецького присвячені найактуальнішим проблемам міжнародного публічного та приватного права, цивільного права, міжнародного господарського права та всесвітньої історії держави і права. Наукову і педагогічну роботу вчений успішно поєднував з великою громадською і державною діяльністю, брав участь у міжнародних конференціях і сесіях різних міжнародних організацій. Саме В.М. Корецький був першим від СРСР заступником голови Комісії з прав людини ООН в період, коли розроблявся проект Загальної декларації прав людини. Під його керівництвом сформувалися українські школи міжнародного права та порівняльного правознавства, він став єдиним в Україні та всьому колишньому СРСР вченим-юристом, удостоєним звання Героя соціалістичної праці. Ректор Ю.Л. Бошицький відзначив, що наукова спадщина В.М. Корецького є важливим джерелом унікальної інформації, а використання цих надбань – значним внеском у формування правничої еліти України.Студенти підготували і представили аудиторії цікаві та яскраві презентації щодо біографії, наукової та громадської діяльності В.М. Корецького. 

На особливу увагу заслуговують доповіді-презентації студентів присвячені внеску В.М. Корецького в розробку Загальної декларації прав людини 1948 р., його діяльності у Міжнародному суді ООН у Гаазі, його участі у складі радянської делегації на сесіях Генеральної Асамблеї ООН та інших значущих міжнародних конференціях. 

Надзвичайно грунтовними були презентації, які висвітлювали внесок В.М. Корецького в становлення та розвиток міжнародного права. Цікавими були доповіді присвячені проблемам середньовічного права у науковій спадщині вченого.Підбиваючи підсумки круглого столу, ректор Ю.Л. Бошицький подякував студентам за плідну роботу, вказав на високий рівень підготовлених презентацій, що базувались на архівних документах та фотографіях. Після чого Юрій Ладиславович запропонував відзначити три кращі презентації, матеріали, з яких будуть використані в оновлені фондів Кабінету-музею міжнародного права ім. В.М. Корецького та пообіцяв нагородити студентів, які підготували ці презентації пам’ятною монетою «Володимир Корецький» номіналом дві гривні, яка була викарбувана НБУ у 2020 р. з нагоди 130-річчя вченого.

Прес-центр КУП НАНУ