Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ на базі юридичної клініки «Фенікс» проходить виробнича практика студентів

8 Червня, 2020

1

   В Київському університеті права НАН України розпочалося та успішно триває проходження виробничої практики студентами IV курсу спеціальності «Право» у юридичній клініці «Фенікс».

   У зв’язку із карантинними заходами, запровадженими в Україні через розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19, а також з метою забезпечення виконання студентами університету навчального плану в повному обсязі, було прийнято рішення про організацію проходження виробничої практики у 2019-2020 навчальному році на базі структурного підрозділу КУП НАНУ – юридичної клініки «Фенікс» – у дистанційному режимі. Адже практика є одним із найважливіших видів закріплення знань у освітньому процесі, що допомагає здобувачам вищої освіти оволодіти сучасними методами та формами організації праці, виховує потребу систематичного поновлення своїх знань і творчого їх застосування у практичній діяльності тощо.   Не дивлячись на те, що для університету використання юридичної клініки як бази виробничої практики для студентів є новелою, на сьогодні можна  стверджувати про формування позитивного досвіду у цій сфері.  Сучасне життя вимагає нових креативних підходів до організації звичних процесів, саме тому КУП НАНУ вчасно підтримує та впроваджує актуальні тенденції.  

   До роботи із студентами-практикантами у юридичній клініці активно долучилися науково-педагогічні працівники університету – Шкребець Д.В., Кабенок Ю.В., Гринько С.В., Кожушко С.І., Кортукова Т.О. та інші. Вони підготували практичні кейси та розробили комплекси завдань, опрацювання яких буде сприяти формуванню професійних юридичних навичок у здобувачів вищої освіти. Крім того, в рамках заходів до Міжнародного дня захисту дітей, спільно із юридичною клінікою «Феміда» (Донецький державний університет управління) студенти взяли участь у організації онлайн-вебінару «Фальшиві гроші в Україні: як відрізнити та перевірити» для учнів та студентів коледжів м. Києва.

   Проходження практики у юридичній клініці «Фенікс» сприяє формуванню у студентів таких фахових компетентностей правника, передбачених Стандартом вищої освіти: знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції; здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації; здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування тощо.

   Отже, запроваджені в Україні карантинні обмеження не стали перешкодою на шляху до формування ефективних професійних навичок та ключових практичних вмінь у майбутніх юристів!

Прес-центр КУП НАНУ