Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ на кафедрі кримінального права та процесу відбувся попередній захист магістерських робіт

20 Травня, 2021

13 травня 2021 року з метою ґрунтовної підготовки студентів до захисту магістерських робіт на кафедрі кримінального права та процесу Київського університету права НАН України відбувся попередній захист кваліфікаційних магістерських робіт студентами 2-го року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 081 «Право».Враховуючи карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19, захист відбувся у змішаному режимі. Тобто, частина студентів, за їх власним бажанням, захищаються аудиторно, інші – онлайн.

Під час захисту магістерських робіт були присутні викладачі кафедри, які забезпечують організацію та підготовку студентів до захисту магістерських робіт, серед яких зокрема: к.ю.н. доц. Перелигіна Р.В., к.ю.н. доц. Сахнюк С.В., к.ю.н. доц. Тарасевич Т.Ю. та інш.

Також у вказаному заході прийняв участь проректор з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н., доцент Хорватова О.О. та завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І.

У своїх наукових доповідях студенти висвітлювали актуальні питання кримінального права та кримінального процесу, формування різних компетентностей необхідних для становлення професіонала, схарактеризували свої міркування стосовно шляхів покращення фахової підготовки студентів у ЗВО. Студенти представили доповіді та презентації своїх випускових робіт.

Викладачі відмітили високий рівень продемонстрованих наукових розвідок, наукову і практичну цінність отриманих практичних результатів, одночасно порекомендували звернути увагу студентів на підготовку до виступу, регламент та презентацію слайдів до магістерської роботи.Студентами були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під пильним керівництвом досвідчених науковців. Під час доповідей магістранти висвітлили актуальні проблеми кримінального права та процесу, проаналізували існуючі підходи до їх вирішення.

Окремі роботи студентів отримали зауваження та побажання щодо оформлення наукової літератури, використання сучасних, вітчизняних методик, технічне оформлення роботи.

Зауважимо, що всі студенти мають наукові публікації, окремі з них у фахових вітчизняних виданнях. Студенти продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання.

Після попереднього захисту та в разі повної відповідності роботи (за формальними ознаками) встановленим вимогам, магістерська робота зшивається в тверду обкладинку, рецензується та здається на кафедру для реєстрації та основного захисту.

Внаслідок проведеного попереднього захисту випускових робіт, оцінювання рівня їх виконання, – кваліфікаційні роботи освітнього рівня «Магістр» спеціальності 081 «Право» Комісія рекомендувала до захисту.

Прес-центр КУП НАНУ