Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ продовжила свою роботу екзаменаційна комісія з підсумкової атестації

20 Січня, 2023

З метою проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 081 «Право» заочної форми здобуття освіти з 18 по 20 січна 2023 року у Київському університеті права Національної академії наук була створена екзаменаційна комісії, затверджений розклад підсумкової атестації.

Засідання екзаменаційних комісій традиційно розпочиналося з вітального слова ректора Київського університету права НАН України, професора, Заслуженого юриста України Юрія Ладиславовича Бошицького, що налаштовувало всіх присутніх на відповідальне ставлення до екзамену та сприяло підвищеній мотивації.

Екзаменаційну комісію очолив Гордієнко Сергій Георгійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ «КПІ».

Членами екзаменаційної комісії до роботи були залучені провідні викладачі КУП НАНУ: заступник голови комісії – Андрусів Валерій Григорович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та процесу. Члени комісії: Матвєєв Сергій Васильович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент; Хорватова Оксана Олегінва, завідувач кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент; секретарем екзаменаційної комісії призначено кандидата історичних наук, доцента кафедри загальнотеоретичних правових і соціального-гуманітарних дисциплін Романову Олену Миколаївну; представник від роботодавців – Купрієнко Володимир Миколайович, старший партнер АО «Універсальний правовий центр» кандидат юридичних наук.

Організація та процедура підсумкової атестації відбувалися з чітким дотриманням як відповідного законодавства, так і «Положення про організацію освітнього процесу у Київському університеті права Національної академії наук України» та «Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті права Національної академії наук України». Роботі екзаменаційних комісій передували консультації зі всіх навчальних дисциплін, питання з яких були винесені на комплексний атестаційний екзамен.

Підсумкова атестація пройшла у дистанційному форматі з урахуванням всіх сучасних вимог безпеки. Під час повітряної тривоги, робота комісій переривалася на необхідний час заради безпеки як здобувачів вищої освіти, так і професорсько-викладацького складу.

У результаті проведеної атестації здобувачі вищої освіти КУП НАН України показали високий рівень набутих під час навчання знань, вони впевнено відповідали як на питання, що містилися в екзаменаційних білетах, так і на додаткові питання, що задавалися членами комісії під час проведення екзамену.

Екзаменаційна комісія також відмітила відмінне володіння випускниками КУП НАН України юридичною термінологією.

Незважаючи на важкі буремні часи, зумовлені спочатку пандемією COVID-19 а згодом і повномасштабною воєнною агресією з боку російської федерації, здобувачі вищої освіти КУП НАН України повною мірою оволоділи юридичними знаннями за спеціальністю 081 Право, про що свідчать і виключно позитивні оцінки, отримані ними під час атестації.

Випускники магістри заочної форми здобуття освіти, кафедри кримінального права та процесу успішно захистили комплексний кваліфікаційний екзамен і стали магістрами з права. 22 випускники із 36 блискуче пройшли підсумкову атестацію і отримають дипломи з відзнакою за рішенням екзаменаційної комісії.

Керівництво та науково-педагогічні працівники КУП НАН України бажають випускникам міцного здоров’я, щастя, успіхів у подальшій професійній та творчій діяльності і, головне – миру.

Пам’ятайте, саме на таких як Ви – молодих, талановитих, амбіційних, патріотичних, високоосвічених громадян України розраховує наша держава як зараз, так і в часи післявоєнної відбудови. Слава Україні!

Прес-Центр КУП НАНУ