Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ пройшов День відкритих дверей

27 Квітня, 2023

27 квітня 2023 р. в університеті відбувся День відкритих дверей в онлайн форматі у формі вебінару на тему «Київський університету права – особливості вступної кампанії 2023 року» для абітурієнтів Закарпатського регіону. В заході взяли участь абітурієнти зі шкіл м. Мукачево, м. Рахів, м. Тячів, яким цікава галузь права, як втілення власної мети-зробити особистий внесок у розвиток юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права та розкрити свій професійний потенціал.

На початку заходу всіх учасників привітала проректорка з навчально-методичної роботи Київського університету права НАН України, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Олена АНТОНОВА, яка розповіла про історію створення університету та сучасне життя в умовах дистанційного навчання.

Проректорка зазначила, що освітній процес у Київському університеті права НАН України організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, яка здатна постійно оновлювати свої професійні знання та швидко адаптуватись до змін і розвитку відносин у сфері професійної діяльності в умовах ринкової економіки.

Певну зацікавленість у абітурієнтів викликав відео-дайджест про Київський університет права.

З привітаннями та вступною промовою виступила заступник завідувача Міжнародного центру правових та економіко соціальних досліджень країн Центрально-Східної Європи (м. Ужгород) Мирослава БУХАЛО.

З доповіддю виступив завідувач кафедри кримінального права та процесу Валерій АНДРУСІВ кандидат юридичних наук, який розповів про особливості професії юриста, її важливості для України сьогодні. Він зазначив що кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових систем в Україні та зарубіжних країнах.

З цікавими доповідями виступили перед вступниками:

  • Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Сергій МАТВЄЄВ кандидат юридичних наук, доцент, зазначив, що кафедра являє собою потужний осередок навчальної та наукової діяльності університету. Основними її завданнями є сприяння становленню сучасного демократичного світогляду молодої особистості, надання знань і формування навичок для самореалізації людини як у професійній, так і суспільно-громадській сфері, формування загальної культури та професійної етики, розвиток креативного мислення здобувачів вищої освіти, навичок до самонавчання і саморозвитку.

Акцентував увагу, щодо важливого напряму роботи кафедри, а саме – освітньо-виховна робота зі студентською молоддю. На кафедрі постійно працює декілька науково-освітніх гуртків із різних, переважно соціально-гуманітарного спрямування, аспектів («Пам’ятки права», з метою поглибленого вивчення найвідоміших джерел права в історії людства та «Латинські читання», «Debates club» для покращення мовленнєвих навичок здобувачів вищої освіти тощо). Крім того, на кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів.  

  • Завідувачка кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Оксана ХОРВАТОВА кандидат юридичних наук, доцент, яка визначила для майбутніх абітурієнтів поняття Міжнародне право – як систему юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб’єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування. Розповіла про історію та розвиток міжнародного права.

Абітурієнти мали можливість поспілкуватись зі студентським самоврядування університету. Здобувачка 4-го курсу Анастасія МАЙОРОВА розповів про переваги КУП НАНУ, насичене студентське життя й свій досвід навчання за надзвичайних обставин: Covid-19 та війна. Поділилась своїм досвідом, чому обрала саме цей університет, та як вдалося налагодити комунікацію з одногрупниками і викладачами, майже весь час навчання провівши у дистанційному режимі.

У ході онлайн-зустрічі майбутні вступники ознайомились з особливостями вступної кампанії у КУП НАН України 2023 р., поспілкувались з керівництвом вузу, викладачами та студентами. Після чого абітурієнти в реальному режимі отримали відповіді на всі хвилюючі їх запитання.

Прес-Центр КУП НАНУ