Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ пройшов круглий стіл на тему: «Проблеми конфліктології та медіації: вирішення та профілактика»

21 Червня, 2023

21 червня 2023 року у Київському університеті права НАН України було проведено Круглий стіл на тему «Проблеми конфліктології та медіації: вирішення та профілактика», організатором та модератором якого виступила доцент кафедри кримінального права та процесу к.ю.н. Веселовська Наталія Олександрівна.

У даному заході взяли участь 72  здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня КУП НАНУ груп ПМ-11з та ПМ- 12з. Захід відбувся в рамках освітнього процесу та роботи наукового студентського гуртка «Клуб кримінологів».

Учасники досліджували такі теми:

 • Методологічні засади юридичної конфліктології.
 • Поняття, сутність і призначення юридичної конфліктології, об’єкт і предмет вивчення.
 • Зв’язок юридичної конфліктології з іншими науками.
 • Ключові проблеми юридичної конфліктології.
 • Функції й завдання юридичної конфліктології.
 • Структура юридичного конфлікту.
 • Значення вивчення конфліктології для юриста.
 • Методи юридичної конфліктології.
 • Загальна характеристика груп методів юридичної конфліктології.
 • Групи та конкретні методи юридичної конфліктології.
 • Причини, динаміка та класифікація юридичних конфліктів.
 • Основні закономірності та передумови розвитку юридичного конфлікту як соціального явища.
 • Типи конфліктних ситуацій та причини їх виникнення.
 • Класифікація юридичних конфліктів.
 • Етапи юридичного конфлікту.
 • Співвідношення фаз і етапів юридичного конфлікту.
 • Причини та динаміка юридичних конфліктів. 
 • Конфлікти у просторі юридичної комунікації.
 • Джерела, ознаки та напрями розвитку юридичних конфліктів у просторі юридичної комунікації.
 • Типологія юридичних конфліктів.
 • Структура та динаміка юридичного конфлікту.
 • Методи подолання конфліктів у професійній діяльності юриста.
 • Формули конфліктів.
 • Типи конфліктогенів.
 • Конфлікти і трансактний аналіз.
 • Вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки медіаторів.
 • Зарубіжний досвід врегулювання медіації як альтернативного способу вирішення правових конфліктів.
 • Рішення Європейського суду з прав людини щодо альтернативного вирішення спору.
 • Закон України «Про медіацію» як необхідна умова розвитку правового суспільства.
 • Формування культури медіації.
 • Впровадження медіації в адміністративному судочинстві.
 • Медіація як засіб вирішення цивільно-правового спору.
 • Медіація як спосіб вирішення конфліктних ситуацій.
 • Ймовірні ризики застосування медіації.
 • Медіація як форма вирішення адміністративного спору.
 • Історія становлення медіації та вирішення спорів в давні часи.
 • Врегулювання спорів у Середньовіччі.
 • Конфлікти та спори: ознаки, реальність, вирішення, сучасний стан.
 • Медіація в кримінальному процесі України.

Всі доповіді виконані на високому рівні. Як підсумок зауважимо, що студентське життя в університеті – це не просто навчання, а і корисна та цікава комунікація, постійне особистісне зростання, вміння шукати найкраще рішення та задоволення від досліджень.

Прес-Центр КУП НАНУ