Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ пройшов захист матеріалів проходження фахової (виробничої) практики

18 Січня, 2022

17 січня 2022 року на кафедрі кримінального права та процесу Київського університету права НАН України відбувся в онлайн-режимі на платформі Meet захист фахової (виробничої) практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти денної, заочної форми навчання спеціальність 081 «Право».

Фахова (виробнича) практика є невід’ємною складовою у процесі підготовки здобувачів освіти наголосив завідувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України Олександр Савка.

Саме під час такої практики майбутні спеціалісти доповнюють практичними навичками ті знання, які були одержані під час навчання.


Після закінчення терміну практики здобувачі звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності здобувача – це подання письмового звіту підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики та керівником практики Університету. 

Особливість фахової (виробничої) практики полягає в тому, що здобувачі вищої освіти включаються в коло реальних проблем професійної праці фахівців юриспруденції.


Студенти поділилися своїм досвідом проходження практики та представили знання та вміння, які було отримано ними під час роботи.

Бажаємо майбутнім спеціалістам подальших успіхів на юридичній ниві!

Прес-центр КУП НАНУ