Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ РОЗПОЧАЛАСЯ ДИСТАНЦІЙНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

12 Травня, 2020

1

   У зв’язку з санітарно-епідеміологічною ситуацією в Україні та місті Києві з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та переведенням здобувачів вищої освіти на дистанційне навчання на період карантину згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 р. № 1/9-178 загальнонаціональний карантин продовжено до 22 травня 2020 року. 

   Юридичний факультет Київського університету права НАН України продовжує успішно здійснювати освітній процес, використовуючи технології дистанційного навчання відповідно до затвердженого графіку.   12 травня 2020 року відбулась Підсумкова атестація здобувачів 4 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» в місті Вінниця у складі Екзаменаційної комісії № 2: голови комісії – Колінько О.О., доцента кафедри права Київського інституту бізнесу і права, к.ю.н.; членів комісії – Ковальчука Ю.І. доцента кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н.; Шкребця Д.В., доцента кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н.; Бахновської І.П., доцента кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н.; Атаманчук І.В., доцента кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н. (секретар ЕК).

   Завдяки своєчасній організаційно-координаційній роботі ректора КУП НАН України, професора Бошицького Ю.Л. підсумкова атестація здобувачів пройшла на високому рівні.

   Умови для роботи Екзаменаційної комісії були завчасно підготовлені відповідно до карантинних вимог (соціальне дистанціювання, безпечна відстань між учасниками освітнього процесу), забезпечено технічний супровід проведення атестації. Кількість здобувачів у підгрупах була зменшена з метою належного проведення атестації в синхронному режимі та автентифікації випускників.   Студенти Київського університету права НАН України під час складання комплексного іспиту з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право та цивільний процес», «Кримінальне право та кримінальний процес» на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» в переважній більшості виявили високий рівень знань, показали фахову підготовку, яка відповідає державним стандартам вищої освіти, з урахуванням новацій, що були впроваджені у освітній процес упродовж  терміну навчання.

   Засідання Екзаменаційної комісії відзначилося не тільки блискучою та злагодженою організацією, плідною роботою з проведення комплексного іспиту, а й обміном накопиченого досвіду проведення профорієнтаційної роботи в умовах карантинних обмежень в містах Вінниця та Київ, плідною та надзвичайно цікавою професійною дискусією.

   Київський університет права НАН України запрошує випускників шкіл, ліцеїв, коледжів м. Вінниця здобути якісну освіту зі  спеціальностей: 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на денній, заочній, заочно-дистанційній формах навчання.

Юридичний факультет КУП НАНУ