Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбулася підсумкова атестація бакалаврів за спеціальністю 081 «Право»

22 Травня, 2020

1

    Для кожного здобувача вищої освіти екзаменаційний період  це не тільки випробування знань, а й  перевірка на зрілість, силу волі і характеру. 

   Літня заліково-екзаменаційна сесія, ускладнена карантинними обмеженнями, а відтак кардинально змінився формат її проведення, не могла не викликати  певних побоювань з приводу належного засвоєння навчального матеріалу, який подавався в основному онлайн і був розміщений на сайті Київського університету права НАН України. Трансформувавшись із колективного в індивідуальний вимір, спілкування зі студентами мало достатньо конструктивний характер. Викладачі університету ретельно стежили за тим, як засвоюється лекційний матеріал, виконуються семінарські роботи, кожна з яких супроводжувалася зауваженнями та коментарями досвідчених фахівців. Це не могло не позначитися на кінцевих результатах. Найвищий рівень знань під час підсумкової атестації студенти проявили з таких дисциплін, як: теорія держави і права, конституційне право і конституційний процес, цивільне право та цивільний процес, кримінальне право та кримінальний процес та ін.   Юридичний факультет Київського університету права НАН України продовжує працювати з використанням технологій дистанційного навчання відповідно Тимчасового порядку атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій в Київському університеті права НАНУ, затвердженим Наказом ректора КУП НАНУ від 15.05.2020 р. № 21 – од, а це означає, що університет готовий до завершення навчального 2019-2020 року, відповідно затвердженого графіку освітнього процесу.

   19-21 травня 2020 року відбулась Підсумкова атестація здобувачів 4 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 «Право» у складі Екзаменаційної комісії № 1: Голова комісії – Кармазін Ю.А., доктор філософії (PhD), професор, заслужений юрист України, народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликання; члени комісії – Тарасевич Т.Ю., доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету КУП НАНУ, к.ю.н., заступник голови ЕК; Ващинець І.І., доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін, к.ю.н.; Чаплюк О.І., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н.; Некряч О.В., доцент кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних  дисциплін, к.ф.н. (секретар ЕК).    Важливість засідання була на високому рівні підтримана організаційно- координаційною роботою ректора КУП НАН України, професора Бошицького Ю.Л.

   Студенти Київського університету права НАН України під час складання комплексного іспиту з навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Цивільне право та цивільний процес», «Кримінальне право та кримінальний процес» на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» виявили високий рівень знань, здобули фахову підготовку відповідно до Державних стандартів вищої освіти, з урахуванням новацій, що були впроваджені у освітній процес упродовж  терміну навчання.

   Засідання Екзаменаційної комісії № 1 відзначилося блискучою та злагодженою організацією, плідною роботою з проведення державного іспиту, надзвичайно цікавою професійною дискусією в процесі обговорення результатів атестації та повідомлення їх студентам.

    Загалом цього року підсумкову атестацію он-лайн складатимуть 164 студенти випускних курсів КУП НАНУ. 

   Київський університет права НАН України запрошує на навчання випускників шкіл, ліцеїв, коледжів на денну, заочну, заочно-дистанційну форму навчання та здобути якісну освіту з обраної спеціальності за ступенем вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та нові можливості для професійного зростання.

Юридичний факультет КУП НАНУ