Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбулося засідання Вченої ради

1 Листопада, 2021

29 жовтня 2021 р. у Київському університеті права НАН України відбулося друге засідання Вченої ради у 2021-2022 навчальному році. 

Відкрив засідання голова Вченої ради, ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький, який виступив зі змістовною доповіддю щодо результатів наукової, видавничої, організаційної та виховної роботи в університеті за вересень і жовтень 2021-2022 н.р.

У порядку денному розглядалася низка важливих для університету питань. Зокрема, було розглянуто питання про зміни до складу Вченої ради Київського університету НАН України та, відповідно, в результаті одноголосного голосування затверджено її новий склад.На засіданні було затверджено ряд Положень представлених вченим секретарем І.А. Толкачовою, проректором з навчально-методичної роботи К.С. Лісовою та завідувачем навчально-методичного відділу О.М. Антоновою, серед яких:

  • Про Вчену раду Київського університету права НАН України;
  • Про ректорат Київського університету права НАН України;
  • Про Навчально-методичну раду Київського університету права НАН України;
  • Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін; 
  • Про врегулювання конфліктних ситуацій; 
  • Про порядок визнання результатів набутих у неформальній/інформальній освіті; 
  • Про освітню програму; 
  • Про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей.

Одноголосним голосуванням було затверджено План наукової роботи Київського університету права НАН України на 2021-2022 н.р. та План роботи Рівненського інституту Київського університету права НАН України на 2021-2022 н.р.

Завідувач відділу аспірантури Р.В. Перелигіна доповіла про результати атестації аспірантів Київського університету права НАН України. 

За результатами вступних випробувань на засіданні Вченої ради до аспірантури Київського університету права НАН України було зараховано 23 здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії, яким призначені наукові керівники. Відповідно до розглянутих на засіданні Вченої ради питань було ухвалено відповідні рішення.

Прес-центр КУП НАН