Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбувся круглий стіл на тему «Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності в умовах воєнного стану»

3 Липня, 2022

В Київському університеті права НАН України триває навчальний процес. В умовах війни, здобувачі освіти спілкуються із науково-педагогічними працівниками в більшості онлайн. Саме тому, викладачі намагаються урізноманітнити форми навчання. А тому популярності серед студентів особливої популярності набули такі форми спілкування та підведення підсумкової атестації як наукові дискусії й круглі столи. 

Одним із таких заходів, проведених днями, став круглий стіл на тему «Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності в умовах воєнного стану» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» заочної форми навчання групи МПз-1. Організатором та модератором заходу стала в.о. завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент Хорватова О.О.Варто нагадати, що у зв’язку з військовою агресією рф проти України та введенням по всій території держави воєнного стану, виникла безліч проблем в усіх сферах суспільного життя та бізнесу, до яких ми не були готові: обмеження конституційних прав та свобод громадян, права на зайняття підприємницькою діяльністю, обмеження конкуренції у підприємницькій діяльності, заборона зловживанням монопольним становищем на ринку та неправомірне обмеження конкуренції, недобросовісна конкуренція, обмеження в банківській сфері, зовнішньоекономічній діяльності тощо.

Круглий стіл став підсумком вивчення дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» в рамках освітньої магістерської програми. Студенти підготували цікаві доповіді, презентації та відеоролики на актуальні питання ведення та захисту бізнесу в умовах війни, зокрема: 

• проблеми розвитку економічної системи України в сучасних умовах; 

• особливості охорони об’єктів державного значення, об’єктів транспортної системи України та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення в умовах воєнного стану; 

• особливості трудових правовідносин, часу роботи, відпочинку та відпустки на підприємствах усіх форм власності під час війни; 

• проаналізували проблеми функціонування та регуляції банківського сектору в період запровадження воєнного стану; 

• діяльність валютного ринку як складової зовнішньоекономічної діяльності; охарактеризували мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів та зупинення обслуговування банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, що здійснила збройну агресію проти України; 

• визначили уповноважені державні органи для засвідчення форс-мажорних обставин; навели приклади переведення та релокації бізнесу в інші регіони держави та закордон; 

• дослідили проблеми функціонування та можливі напрями підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни; 

• ефективність грошово-кредитного регулювання економіки країни в умовах війни та особливості ринку суверенних цінних паперів України під час російського вторгнення;

• логістичні проблеми бізнесу під час війни, 

• формування політики розподілу агропродукції в умовах війни; 

• вплив війни в Україні на зовнішню торгівлю з країнами ЄС; 

• правові проблеми критичного імпорту. 


В цілому, дискусія була цікавою та пізнавальною.

Прес-Центр КУП НАНУ