Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ відбувся семінар-практикум на тему “Адвокатське самоврядування в Україні”

15 Березня, 2021

15 березня 2021 року в рамках курсу “Адвокатура України” студенти 2 курсу взяли участь у семінарі-практикумі на тему: “Адвокатське самоврядування в Україні”. Захід організувала та провела доцент кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін КУП НАН України, кандидат юридичних наук, адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро «Анна Даніель» – Даніель Анна Володимирівна.Адвокатське самоврядування в Україні сьогодні являє собою гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом. Це визначена нормативно-правовими актами система органів, метою діяльності яких є забезпечення високого професійного рівня правової допомоги, що надається адвокатами в Україні, та реалізація правових гарантій адвокатської діяльності.

Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.

Важливими завданнями адвокатського самоврядування є: забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; підтримання високого професійного рівня адвокатів; утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність; забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України; участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.


В рамках вивчення навчальної дисципліни, студенти опанували знання про систему органів адвокатського самоврядування в Україні. Для глибшого розуміння складної структури, під час підготовки до семінарського заняття, кожен студент обрав по одному органу, детально вивчив завдання, структуру, склад, порядок формування, повноваження. Після активної та творчої праці кожен презентував результат своєї роботи у вигляді презентацій, схем.

Під час підведення підсумків семінару-практикуму викладач курсу “Адвокатура України”, Даніель А.В. акцентувала увагу на тому, що для реалізації навчально-виховних завдань в освітньому процесі КУП НАН України активно використовуються інноваційні форми і методи навчання з урахуванням особливостей фахової підготовки юристів. Саме тому студенти на семінарі-тренінгу продемонстрували високий теоретичний рівень підготовки і вміння використовувати інформаційні технології під час навчання. Видовищні інтерактивні елементи сприяли розвитку навичок, виявили зацікавленість студентів і допомогли легко засвоїти навчальний матеріал.

Підсумки проведеного семінару вкотре засвідчили, що поєднання теорії і практики – запорука якісного навчання.

Прес-центр КУП НАНУ