Національна академія наук України Київський університет права

В КУП НАНУ видали міжнародну колективну монографію

13 Грудня, 2020

1

До 25-річчя Київського університету права НАН України підготовлено і видано колективну монографію – «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін».

Ця фундаментальна праця, за загальною редакцією ректора університету, професора Бошицького Ю.Л., є результатом 2-річної співпраці науковців університету з колегами зі США, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Угорщини та Азербайджану.

Вдалося об’єднати багаторічні міжнародні наукові зв’язки КУП НАНУ з університетами, науковими центрами, окремими вченими ряду зарубіжних країн для фундаментального дослідження кола проблем в сфері державотворення як в Україні, так в світі! Результатом цієї роботи і стала ця книга! Її практична користь для вітчизняної правничої науки і практики – у результатах порівняльного аналізу законодавства ряду країн, їх досвіду в певних сферах права і рекомендаціях науковців.

Дана монографія складається з 4 розділів, 660 сторінок якої присвячені теоретико-методологічним основам розвитку сучасного державотворення, питанням правового регулювання в адміністративних, конституційних, цивільних, господарських, трудових відносин та відносин в сфері інтелектуальної власності. Розглядаються також і доктринальні засади кримінального права та процесу в контексті сучасного міжнародного правопорядку.

За останні 4 роки це вже друге подібне спільне видання КУП НАН України з партнерами закордонних університетів.

Монографія розрахована на вітчизняних і зарубіжних науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх зацікавлених у сучасних проблемах розвитку, функціонування держави та права.

Планується презентувати монографію, з якою можна ознайомитися в бібліотеці КУП НАНУ, на початку 2021 року в онлайн форматі.

Прес-центр КУП НАНУ