Національна академія наук України Київський університет права

В Київському університеті права НАН України розпочато процес захисту практик

27 Квітня, 2021

У квітні 2021 року на кафедрі кримінального права та процесу Київського університету права НАН України відбувся онлайн-захист (платформа Google Meet) фахової практики та педагогічної практики студентами-магістрами заочної форми навчання.

Практику студенти проходили упродовж лютого-березня-квітня 2021 року, що допомогло спробувати їм себе у професії юриста.

Перед початком проходження практики керівниками від КУП НАНУ було проведено інструктаж щодо ознайомлення з порядком проходження фахової практики, її завданнями, а також студентів ознайомили з вимогами чинного законодавства щодо дотримання правил техніки безпеки.

Під час захисту практики, студенти розповіли про свої враження від роботи у різних підрозділах державних органів, як у правоохоронних і судових, так і у адвокатських об’єднаннях.

Фахова практика дала змогу студентам ознайомитися в реальних умовах з процесом підготовки процесуальної та іншої юридичної документації, прийняти участь у судових засіданнях при розгляді спорів в судах.

Педагогічна практика є важливою складовою магістерської програми спеціальності 081 «Право» та має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкової компетенції, формування навиків ведення самостійної наукової роботи, досліджень, а також набуття практичного досвіду педагогічної діяльності. Суть педагогічної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до семінарських занять на молодших курсах, ознайомлення з методикою проведення лекцій та освітнім процесом в Університеті в цілому.

Під час захисту практики студенти впевнено та змістовно відповідали на запитання керівника практики, чим створили позитивне враження та дало змогу отримати позитивні оцінки.

До захисту практики від Університету залучаються досвідчені викладачі, які забезпечують організацію та проходження практики, серед яких зокрема: проректор з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н. Хорватова О.О., завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І.

Прес-центр КУП НАНУ