Національна академія наук України Київський університет права

Вченою радою КУП НАН України затверджено правила прийому на навчання у 2023 році

6 Квітня, 2023

6 квітня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Київського університету права Національної академії наук України. На цьому засіданні було розглянуто низку важливих питань та ухвалено ряд рішень, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності університету.

До персонального складу Вченої ради були внесені певні зміни, викликані виробничою необхідністю.

На початку засідання виступив голова Вченої ради Київського університету права Національної академії наук України ректор, проф. Бошицький Ю.Л., який у своєму виступі, окрім іншого, привітав студента третього курсу спеціальності «Міжнародне право» Віталія Вихристенка з обранням на посаду Голови студентського парламенту Київського університету права НАН України, наголосивши на тому, що адміністрація та науково-педагогічний склад університету завжди відкриті для конструктивної співпраці з органами студентського самоврядування.

Рішенням Вченої ради новообраного Голову студентського парламенту Київського університету права НАН України Віталія Віталійовича Вихристенка було введено до складу Вченої ради університету.

Рішенням Вченої ради були затверджені важливі документи

  • Положення про приймальну комісію Київського університету права НАН України;
  • склад приймальної комісії Київського університету права НАН України;
  • Правила прийому на навчання до Київського університету права НАН України на 2023 рік;
  • Положення про апеляційну комісію Київського університету права НАН України.

За поданням завідувачки відділу аспірантури к.ю.н., доц. Перелигіної Р.В. Вченої радою були ухвалені рішення про затвердження програм та білетів вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії; затвердження орієнтовних тем дисертаційних досліджень; затвердження вартості за навчання здобувачів ступеня доктора філософії на 2023/2024 н.р.

За поданням проректора з навчально-методичної роботи Антонової О.М. Вчена рада розглянула та затвердила положення «Про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками».

За ініціативою проректора з адміністративної роботи Маркевича А.М. Вченою радою було затверджено положення «Про облік використання робочого часу і оплату праці працівників КУП НАН України».

У ході засідання Вченої ради Київського університету права НАН України також були затверджені Програма підсумкової атестації (Атестаційного екзамену) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»; Програма підсумкової атестації (Атестаційного екзамену) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»; Програма підсумкової атестації (Атестаційного екзамену) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право», – ініційовані в.о. завідувача кафедри кримінального права та процесу к.ю.н. Андрусівим В.Г. та в.о. завідувачки кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін к.ю.н., доц. Хорватовою О.О.

За пропозицією директора Рівненського інституту Київського університету права НАН України Вєтрова І.В. Вчена рада затвердила положення «Про олімпіаду з «Основ правознавства» у РІКУП НАН України».

Вчена рада Київського університету права НАН України продовжує наполегливо працювати над вирішенням поточних та розглядом перспективних питань розвитку нашої alma mater, що є особливо актуальним перед початком вступної кампанії.

Прес-Центр КУП НАНУ