Національна академія наук України Київський університет права

Вченою радою затверджено Правила прийому до Київського університету права НАН України у 2024 році

9 Квітня, 2024

У понеділок 8 квітня 2024 року відбулося позачергове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. До порядку денного засідання ввійшли найбільш значущі та актуальні питання, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності КУП НАН України, розгляд яких належить до компетенції Вченої ради.

Відкрив засідання голова Вченої ради КУП НАН України, ректор, професор Юрій Бошицький, який привітав членів Вченої ради та присутніх на засіданні колег. У своєму виступі ректор висвітлив найбільш значущі події та заходи, які були проведені в університеті, з моменту останнього засідання Вченої ради та оголосив перелік питань, що увійшли до порядку денного засідання, найважливішим з яких було питання «Про затвердження Правил прийому до Київського університету права Національної академії наук України у 2024 році».

За пропозицією ученого секретаря Валерія Андрусіва на голосування було винесене питання щодо включення до складу Вченої ради КУП НАН України (ex officio): відповідального секретаря Приймальної комісії КУП НАН України, к.ю.н., доцента кафедри кримінального права та процесу Івана Канфуі.

Жваве обговорення на засіданні Вченої ради викликало питання, присвячене розгляду колективного звернення РІКУП НАН України та результатам робочого візиту адміністрації КУП НАН України до РІКУП НАН України. У вирішенні цього питання члени Вченої ради дійшли взаємопорозуміння та визначили шляхи подальшої співпраці.

Відповідальний секретар Приймальної комісії КУП НАН України Іван Канфуі довів до відома членів Вченої ради інформацію про проведення профорієнтаційних заходів у КУП НАН України, в контексті майбутньої вступної кампанії.

Директор РІКУП НАН України Іван Вєтров доповів інформацію про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» на базі Рівненського інституту.

Члени Вченої ради КУП НАН України не оминули своєю увагою і пропозиції представників студентського самоврядування КУП НАН України, заслухавши інформацію голови студентського парламенту Маргарити Корольової щодо ініціатив студентського парламенту КУП НАН України.

Наприкінці засідання Вченої ради виступив ректор, професор КУП НАН України Юрій Бошицький, який підбив підсумки проведеного засідання та побажав співробітникам університету наполегливості в їх професійному самовдосконаленні та реалізації намічених планів роботи.

Прес-Центр КУП НАНУ