Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося чергове засідання ректорату КУП НАНУ

25 Травня, 2020

1

   25 травня 2020 року відбулося чергове засідання ректорату Київського університету права НАН України, під час якого члени ректорату прийняли низку рішень з метою оптимізації діяльності університету в умовах карантину. Було розглянуто питання стану роботи юридичного факультету в умовах карантину; виконання завдань проректора з адміністративної та наукової роботі, які ставилися до карантину, та план роботи до кінця навчального року; розробки та затвердження посадових інструкцій; стану надходження заяв абітурієнтів для реєстрації на єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ) і єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) станом на 25.05.2020 р.; організації та проведення виробничої практики студентів ІV курсу спеціальності 081 «Право» з використанням засобів дистанційних технологій у структурному підрозділі КУП НАНУ Юридична клініка «Фенікс»; роботи кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін; роботи кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства тощо. 


   За результатами обговорення розглянутих питань було ухвалено такі  рішення:

   1. Декану юридичного факультету Тарасевич Т.Ю.:

– опрацювати результати підсумкової атестації та з кожним викладачем проаналізувати проблеми, які виникли у процесі дистанційного навчання, а також надати пропозиції щодо покращення якості надання освітніх послуг студентам дистанційної форми навчання;

– на підставі заяв студентів-боржників підготувати подання для видання наказу щодо відтермінування оплати за надання освітніх послуг;

– забезпечити необхідними матеріалами профорієнтаційного характеру науково-педагогічних працівників, які будуть чергувати у приймальній комісії (спільно із завідувачем відділу навчально-методичної роботи Завиніченко Л.М.).

   2. Проректору з  адміністративної і наукової роботи Кайді Н.Я.

– підготувати наказ про нарахування пені студентам, які вчасно не оплатили за навчання (до 10 лютого та до 10 вересня);

– розробити та затвердити положення щодо порядку нарахування пені студентам, що несвоєчасно вносять оплату за освітні послуги (спільно із головним бухгалтером Сошинською Н.І.);

– підготувати наказ щодо затвердження вартості надання освітніх послуг на 2020-2021 навчальний рік;

– внести зміни до контракту щодо щорічного підвищення вартості надання освітніх послуг на суму індексу інфляції;

– щорічний звіт про наукову діяльність КУП НАНУ за рік.

  3. Завідувачам випускових кафедр – організувати забезпечення наявності кваліфікаційних (випускових) робіт студентів у друкованому прошитому вигляді (з відповідними рецензіями, відгуками, авторефератами) у термін до 02 червня 2020 р. (спеціальність 081 «Право») та 10 червня 2020 р. (спеціальність 293 «Міжнародне право»).

    4. Завідувачам кафедр:

– підготувати рекламну продукцію про роботу кафедр (крім Кортукової Т.О.);

– подати завідувачеві відділу навчально-методичної роботи всі курси лекцій із дисциплін, закріплених за кафедрами, протягом 10 днів. Попередити викладачів, що у разі невиконання рішення ректорату, буде вирішуватися питання про доцільність продовження з ними контракту;

– у термін до 27 травня 2020 року подати проректору з адміністративної та наукової роботи Кайді Н.Я. інформацію про викладачів, які подадуть свої роботи для публікації у колективній монографії (ПІБ та тему статті);

   5. Затвердити вартість надання освітніх послуг у 2020-2021 навчальному році на рівні 2019-2020 навчального року.

    6. Затвердити розроблені Завиніченко Л.М. буклети із інформацією щодо вступної кампанії в КУП НАНУ у 2020 р., виставити на сайті університету та зобов’язати членів ректорату розповсюдити їх через власні сторінки у соціальних мережах. Видати буклети із інформацією щодо вступної кампанії в КУП НАНУ у 2020 р. у друкованому вигляді.

   7. Зобов’язати кожного члена колективу КУП НАНУ активізувати профорієнтаційну роботу та рекомендувати до вступу в університет 2-х осіб.

   8. Активізувати роботу кожного викладача університету щодо поширення інформації про КУП НАНУ у соціальних мережах. 

   9. Брати до уваги активність кожного співробітника у профорієнтаційній роботі при продовженні контракту

   Під час засідання ректорату було розглянуто також низку інших робочих питань.


   Київський університет права НАН України в умовах карантину продовжує втілювати у життя основні завдання закладу вищої освіти – провадження на високому рівні освітньої діяльності, а також участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу.