Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося чергове засідання ректорату КУП НАНУ

13 Травня, 2020

1


   12 травня 2020 року відбулося засідання ректорату Київського університету права НАН України. Під час засідання було обговорені найбільш актуальні питання життєдіяльності університету в умовах карантину та дистанційного навчання. Зокрема, це питання стану фінансової заборгованості в КУП НАНУ; питання оптимізації роботи структурного підрозділу КУП НАНУ Юридична клініка «ФЕНІКС»; організації виробничої практики студентів IV курсу спеціальності 081  «Право»  КУП НАНУ та  студентів Рівненського Інституту КУП НАНУ з використанням засобів дистанційних технологій у структурному підрозділі КУП НАНУ Юридична клініка «Фенікс»; організації дистанційної роботи екзаменаційних комісій з проведення атестації здобувачів вищої освіти КУП НАНУ; організації та проведення підсумкової семестрової атестації здобувачів вищої освіти КУП НАНУ, згідно із затвердженими розкладами, в дистанційному режимі; моніторингу цін закладів вищої освіти по оплаті за навчання; планування наукової роботи КУП НАНУ до кінця 2019-2020 навчального року; планування адміністративної роботи до кінця 2019-2020 навчального року; господарської діяльності КУП НАНУ тощо.

   – членам ректорату  надати пропозиції щодо вартості навчання в КУП НАНУ на 2020-2021 н.р. до 15.05.2020 р.;

   – завідувачу відділу організаційно-кадрової роботи та діловодства  внести зміни до штатного розпису КУП НАНУ та Положення про юридичну клініку з метою введення до складу юридичної клініки посади заступника керівника;

  – завідувачам кафедр – активізувати роботу щодо набору статей до планових монографій університету.

   Таким чином, карантинні обмеження, що запроваджені в Україні, не впливають на якість та ефективність організації діяльності Київського університету права НАН України.

   За результатами обговорення розглянутих питань було ухвалено такі рішення:

   1. Інформацію декана юридичного факультету Тарасевич Т.Ю. щодо стану фінансової заборгованості в КУП НАНУ взяти до відома, проректору Кайді Н.Я. розробити нормативний документ щодо порядку нарахування пені студентам, що несвоєчасно вносять оплату за освітні послуги, відповідно до умов договору.

    2. Інформацію декана юридичного факультету Тарасевич Т.Ю. щодо організації виробничої практики студентів IV курсу спеціальності 081  «Право» з використанням засобів дистанційних технологій у структурному підрозділі КУП НАНУ Юридична клініка «Фенікс» взяти до відома; внести зміни до штатного розпису КУП НАНУ та Положення про юридичну клініку з метою введення до складу юридичної клініки посади заступника керівника та призначити на цю посаду Гуріну Д.П.; узгодити питання щодо залучення до роботи юридичної клініки (на громадських засадах) науково-педагогічних працівників юридичного факультету.

   3. Інформацію декана юридичного факультету Тарасевич Т.Ю. щодо організації дистанційної роботи екзаменаційних комісій з проведення атестації здобувачів вищої освіти КУП НАНУ, щодо організації та проведення підсумкової семестрової атестації здобувачів вищої освіти КУП НАНУ, згідно із затвердженими розкладами, в дистанційному режимі взяти до відома. Сформувати електронну базу лекційних матеріалів викладачів КУП НАНУ з метою підготовки їх до видання та передачі в бібліотеку  університету; 

  4. Інформацію завідувача відділу навчально-методичної роботи Завиніченко Л.М. щодо моніторингу цін закладів вищої освіти по оплаті за навчання взяти до відома; членам ректорату надати пропозиції щодо вартості навчання в КУП НАНУ на 2020-2021 н.р. до 15.05.2020 р.

    5. Інформацію проректора з адміністративної та наукової роботи Кайди Н.Я. щодо плану наукової роботи КУП НАНУ до кінця 2019-2020 навчального року взяти до відома;  Кайді Н.Я. – підготувати план проведення наукових заходів в дистанційному режимі на травень-червень 2020 р.; організувати підготовку  рукописів планової колективної монографії університету, та рукописи колективних монографій КУП НАНУ спільно з юридичним факультетом Гданського університету. 

  6. Інформацію проректора з адміністративної та наукової роботи Кайди Н.Я. щодо плану адміністративної роботи до кінця 2019-2020 навчального року взяти до відома; Кайді Н.Я. – розробити план адміністративної роботи до кінця 2019-2020 навчального року.

   7. Інформацію проректора з господарської роботи Вільчинської А.І. щодо питань господарської діяльності КУП НАНУ взяти до відома і забезпечити виконання завдань по функціонуванню університету в умовах карантину. 

  Було також розглянуто ряд інших робочих питань в організаційній, адміністративній, соціальній сферах університету до кінця  травня.

   Таким чином, карантинні обмеження, що запроваджені в Україні, не впливають на якість та ефективність організації діяльності Київського університету права НАН України. Наш університет працює в активному режимі, хоча  і переважно дистанційно.

Прес-Центр КУП НАНУ