Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Пам’ятки права»

19 Березня, 2023

17 березня 2023 року доцентом кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Оленою Романовою проведено чергове засідання студентського наукового гуртка «Пам’ятки права», яке присвячувалось дослідженню джерел та основних рис римського права.

Римське право – унікальний витвір людського генія. Його вплив на законодавство багатьох західноєвропейських країн, здійснюваний або прямим запозиченням, або через сприйняття принципів цього права, пояснюється загальнолюдським характером останнього. Римське право характеризується чіткістю визначень і високою юридичною технікою, відповідно під час підготовки висококваліфікованих юристів не можна обійтися без його вивчення. Знайомство з основними постулатами римського права і його системою є необхідною складовою професійної освіти сучасного юриста, засобом підвищення його загальної освіти та створює передумови для наукового аналізу життєвих ситуацій, для пошуку юридично обґрунтованих шляхів і способів вирішення тих чи інших казусів.

На засіданні гуртка було проаналізовано першоджерела: юридичні, історичні, літературні пам’ятки (Закони ХII таблиць, Iнституцiї Гая, Дигести, Iнституцiї, Кодекс Юстинiана, твори Павла, Ульпiана, Плутарха, Тацита, Тита Лiвiя, Цiцерона та iн.), що містять інформацію про норми римського права та правопорядок у Стародавньому Римi.

У даному заході взяли участь студенти першого курсу університету. Участь у засіданні гуртка приймав завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін Сергій Матвєєв. Під час засідання студенти демонстрували заздалегідь підготовлені презентації, задавали питання одне одному, дискутували, висловлювали власні погляди та позиції. На закріплення матеріалу до уваги учасників наукового гуртка було запропоновано тестові завдання, що надало процесу змагальності, динаміки та зацікавленості у результаті. 

Засідання гуртка проходило в онлайн режимі на платформі Google Meet.

Гурток активно працює завдяки нашим мужнім Захисникам і ми віримо, що наукові перемоги гуртка є маленьким початком для великої Перемоги України. Запрошуємо всіх охочих до нашої роботи. 

Слава Україні!

Прес-Центр КУП НАНУ