Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося підсумкове засідання Вченої ради КУП НАН України

28 Грудня, 2019

  23 грудня 2019 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. На порядок денний було винесено наступні питання: звіт Голови Вченої ради про підсумки роботи КУП НАНУ за 2019р.; звіт директора РІ КУП НАНУ про підсумки роботи  Рівненського інституту КУП НАНУ за 2019р., затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспіранта; затвердження Правил прийому до КУП НАНУ 2020р.; рекомендацію до друку матеріалів навчально-методичного забезпечення та ряд інших питань.
  Засідання Вченої ради відкрив Голова, ректор, професор Юрій Бошицький. Перевіривши наявність кворуму для розгляду відповідних питань, Вчена рада перейшла до порядку денного.
  Присутні заслухали звіт Голови Вченої ради про підсумки роботи КУП НАНУ за 2019р., який складався із таких розділів:
1.    робота Вченої ради університету;
2.    організаційна структура та кадровий склад Вченої ради;
3.    освітній процес;
4.    науково-дослідна робота;
5.    аспірантура;
6.    бібліотека;
7.    виховна робота;
8.    міжнародне співробітництво;
9.    розвиток матеріальної бази, господарська діяльність.
  У своєму звіті ректор зазначив, що за 2019 рік відбулося шість засідань Вченої ради, на яких були розглянуті питання щодо організації навчально-виховного процесу, навчально-методичної та науково-інноваційної роботи науково-педагогічних працівників, поліпшення кадрового забезпечення, моніторингу та удосконалення якості освіти, перспективи подальшого розвитку університету. Робота Вченої ради у 2019 році була досить плідною, що відображається у результатах її діяльності.

ugorec.jpg
ugorec.jpg

  Юрій Бошицький зупинився на науковій та освітній діяльності, особливо на тих заходах, які були організовані та проведені університетом і його структурними підрозділами, це зокрема ряд конференцій та круглих столів на актуальні теми: «Захист персональних даних в сфері цифрової економіки», «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності і Україні та Європі», «Трудовий капітал в умовах дії євроінтеграції: досвід України та Республіки Польща», «Актуальні проблеми державотворення в Україні на сучасному етапі», «Механізм вирішення спорів у рамках СОТ», «Заборона катування: аналіз практики Європейського суду з прав людини» та ін.
  Ректор відзначив, що Часопис КУП успішно пройшов перереєстрацію у Міністерстві освіти і науки України, а рішенням Атестаційної колегії МОН від 16.12.2019 Часопису присвоєно категорію Б.
  Голова Вченої ради зазначив, що КУП НАНУ взяв участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019» та виборов Золото. Університет отримав золоту нагороду у номінації: “Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір”.
  Ректор відзначив, що провідним напрямком для університету у 2020 році залишається активне проведення профорієнтаційної роботи, використовуючи такі методики як: проведення у школах лекцій та виступів викладачами університету, організація екскурсій для школярів у музеї КУП НАНУ, проведення Днів відкритих дверей, активність у соціальних мережах та ін.
  Особливу увагу Голова приділив міжнародним зв’язкам університету, зокрема відзначив міжнародні творчі зв’язки з провідними університетами Польщі, Словаччини, Грузії, Угорщини, Азербайджану, Ізраїлю, Італії. Ректор підкреслив, що у 2020 року планується подальше поглиблення співпраці в рамках уже існуючих угод з університетами, міжнародними освітніми фондами та організаціями, пошук і залучення нових закордонних партнерів до співробітництва з Київським університетом права НАН України, залучення іноземних грантів. Вчена рада обговорила звіт ректора та одноголосно його затвердила.

ugorec.jpg
ugorec.jpg

  Директор РІ КУП НАНУ Володимир Якимчук виступив з доповіддю «Про діяльність та перспективний розвиток Рівненського інституту КУП НАНУ на 2019-2020 р.р.». Під час свого виступу він зупинився на таких питаннях: особовий склад інституту; освітній процес; діяльність бібліотеки; профорієнтаційна робота та актуальні методи її здійснення; господарська діяльність інституту; проведення на базі РІ КУП НАНУ І Зимової школи з прав людини та майстер-класів, а також повідомив, що в загальному було проведено 82 заходи за участю студентів інституту. Володимир Якимчук зазначив про перспективи розвитку РІ КУП НАНУ, зокрема: проведення рекламної кампанії в ЗМІ, створення імідж-рекламних відео-сюжетів, організаційна підтримка роботи веб-сайту, проведення наукових конференцій, круглих столів тощо. Наостанок, директор РІ КУП НАНУ презентував відео-сюжет, у якому взяли участь студенти інституту з розповідями, чому вони обрали цей заклад вищої освіти. Вчена рада одноголосно затвердила звіт директора РІ КУП НАНУ.
  На засідання Вченої ради були затверджені теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та індивідуальних планів наукової роботи аспіранта; замінено наукових керівників деяким аспірантам у зв’язку із кадровими змінами в університеті (доповідач – Раїса Перелигіна). Під час обговорення тем відбулася плідна дискусія між присутніми з метою актуалізації напрямків наукових досліджень аспірантів. За результатами обговорення, прийнято рішення затвердити теми з деякими уточненнями.
  Вчена рада затвердила Правила прийому до КУП НАНУ 2020 р. (доповідач – Вероніка Віцина). Доповідач виcтупила з презентацією і повідомила про основні зміни, які відбулися в цій сфері та вимоги, які ставляться до  Правил. Після жвавого обговорення, Вчена рада одностайним рішенням затвердила Правила прийому на 2020 рік.
  На засіданні 23 грудня 2019 року Вчена рада рекомендувала до друку навчально-методичні матеріали з таких дисциплін: Кримінально-правова охорона медичної діяльності (Тарасевич Т.Ю.), Право неспроможності (банкрутство) (Кабенок Ю.В.), Кримінологія (Перелигіна Р.В.), а також підручник «Криміналістика» за ред. П.Д. Біленчука, Г.С. Семакова., Т.Ю. Тарасевич.
  Голова Вченої ради, закриваючи підсумкове засідання, подякував членам Вченої ради, професорсько-викладацькому складу, усім структурним підрозділам та їх працівникам за плідну роботу впродовж 2019 року та побажав здоров’я, наснаги та крокувати до перемог у прийдешньому 2020 році.

ugorec.jpg
ugorec.jpg

                                                                                                                            Прес-центр КУП НАНУ