Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося підсумкове засідання Вченої ради КУП НАН України

28 Грудня, 2020

1

28 грудня 2020 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України.Голова Вченої ради, ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький відкрив засідання Вченої ради, привітавши колег із завершенням календарного 2020 року та 25-річчям університету. Найкращим співробітникам вишу були вручені почесні грамоти та подяки, а також ювілейні медалі за плідну працю та вагомий особистий внесок у розбудову університету. З нагоди 25-річчя КУП НАН України Президія НАН України нагородила весь колектив університету почесною грамотою.На порядку денному багато питань. Зокрема, це і звіт Голови Вченої Ради про підсумки роботи КУП НАНУ за 2020 р. У своєму виступі ректор зазначив, що 2020 р. був дуже непростим. В умовах пандемії, поширення захворювання COVID-19, змішаного та дистанційного навчання університет зміг в повній мірі провадити освітню та наукову діяльність. Зокрема, було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Права людини та їх реалізація в Україні» та круглий стіл на тему «Київський університет права НАН України у витоків юридичної освіти нашої держави».Важливою подією 2020 р. стало те, що за рішенням Атестаційної колегії МОН України доцентам кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України к.ю.н. Лінник Н.В. та к.ю.н. Ковальчуку Ю.І. присвоєно вчене звання доцента.

Стосовно видавничої діяльності ректор відзначив своєчасне видання на високому науковому рівні 3 номерів щоквартальника «Часопис Київського університету права», який успішно пройшов перереєстрацію та відповідно внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). У зв’язку з перереєстрацією журналу істотно збільшився склад його редколегії. Сьогодні – це 34 науковці, серед яких 8 іноземців.Нещодавно побачила світ колективна монографія науковців КУП НАНУ та юридичного факультету Гданського університету Польщі «Актуальні проблеми права України та Польщі», присвячена сучасним актуальним правовим питанням науки та практики.

Також до 25-річчя КУП НАН України вийшла друком колективна монографія науковців КУП НАН України за участю вчених із Польщі, Азербайджану, США, Угорщини, Німеччини та Ізраїлю, присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах правової трансформації та світових змін – «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін».

Також у грудні 2020 р. у Гданському університеті вийшла колективна монографія польських науковців та науковців і аспірантів КУП НАН України під назвою – «Польсько-українська правнича думка».

А силами відділу аспірантури було підготовлено та видано збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів КУП НАНУ – «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики».

Особливу увагу голова Вченої Ради приділив міжнародним зв’язкам університету, зокрема відзначив творчі зв’язки з провідними університетами Польщі, Словаччини, Грузії, Угорщини, Азербайджану, Ізраїлю, Італії. З 25-річчям нас привітало дуже багато наших міжнародних партнерів та друзів. Це результат плідної праці попередніх років.Порядок денний підсумкового засідання передбачав також розгляд питань щодо звіту по науковій роботі університету за 2020 р. (доповідач – О.О. Хорватова); звіту про підсумки роботи Рівненського інституту КУП НАНУ у 2020 р.(доповідач – В.Л. Якимчук), звіту про роботу Наукової бібліотеки КУП НАНУ у 2020 р. (доповідач – Т.Ю. Ярошевська); звітів завідувачів кафедр щодо організаційної та навчально-методичної роботи за перший семестр 2020-2021 н.р. (доповідачі – К.С. Лісова, О.І. Савка). За результатами обговорення розглянутих питань були ухвалені відповідні рішення.

На засіданні Вченої ради були розглянуті та затверджені теми дисертаційних досліджень здобувачам наукових ступенів доктора філософії, обговорені та затверджені «Правила прийому до КУП НАНУ на 2021 р.».

Голова Вченої ради, закриваючи підсумкове засідання, подякував членам Вченої ради, професорсько-викладацькому складу, усім структурним підрозділам та їх працівникам за плідну роботу впродовж 2020 року та побажав всім міцного здоров’я, наснаги та нових досягнень у прийдешньому 2021 році.

Прес-центр КУП НАНУ