Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося підсумкове засідання Вченої ради КУП НАН України у 2021 році

24 Грудня, 2021

17 грудня 2021 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України.

Голова Вченої ради, ректор Київського університету права НАН України, професор Ю.Л. Бошицький відкрив засідання Вченої ради, привітавши колег із завершенням календарного 2021 року.На порядку денному було багато питань. Першим розглядався звіт Голови Вченої Ради про підсумки роботи Київського університету права НАН України за 2021 р., який складався із наступних розділів: робота Вченої ради університету, організаційна структура та кадровий склад університету, освітній процес, науково-дослідна робота, видавнича діяльність, аспірантура, бібліотека, виховна робота, міжнародне співробітництво, розвиток матеріальної бази, господарська діяльність. Ю.Л. Бошицький під час виступу підкреслив, що освітня діяльність це основний напрям функціонування Київського університету права НАН України метою якого є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з високим рівнем професіоналізму, здатних ефективно застосовувати на практиці набуті знання.

Важливою подією 2021 р. стало те, що за рішенням Атестаційної колегії МОН України доценту кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України к.ю.н. Р.В. Перелигіній та доценту кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін к.ю.н. Д.В. Шкребцю присвоєно вчені звання доцента.

Порядок денний підсумкового засідання передбачав також розгляд звіту про наукову роботу університету за перший семестр 2021-2022 н.р. (доповідач – О.В. Червякова), затвердження Правил прийому до КУП НАН України у 2022 р. та звіту про роботу Приймальної комісії КУП НАН України у 2021 р. (доповідач – К.С. Лісова), затвердження Положення про освітній процес в КУП НАН України (доповідач – О.М. Антонова), затвердження аспірантам тем дисертаційних досліджень та програм вступних випробувань в аспірантуру (доповідач – Р.В. Перелигіна).


За результатами обговорення розглянутих питань ухвалені відповідні рішення. 

Голова Вченої ради, закриваючи підсумкове засідання, подякував членам Вченої ради за плідну роботу впродовж 2021 року.

Прес-центр КУП НАНУ