Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося підсумкове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України

16 Червня, 2021

   15 червня 2021 р. відбулося підсумкове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України у 2020-2021 навчальному році.
   Голова Вченої ради, ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький відкрив засідання Вченої ради, після чого запропонував перейти до розгляду порядку денного. Зокрема, було розглянуто питання про зміни до складу Вченої ради Київського університету права НАН України та, відповідно, в результаті одноголосного голосування затверджено її новий склад.

01.jpg

 02.jpg
03.jpg


   Присутні заслухали звіт голови Вченої Ради про підсумки роботи КУП НАНУ за 2020-2021 навчальний рік. У своєму виступі ректор зазначив, що 2020-2021 н.р. був для нас дуже непростим. В умовах пандемії, поширення захворювання COVID-19, змішаного та дистанційного навчання університет не зміг в повній мірі провадити освітню та наукову діяльність. Але попри це, нам все ж таки багато чого вдалося зробити.
   Голова Вченої ради зупинився на науковій та освітній діяльності університету, особливо на тих заходах, які були організовані та проведені з нагоди 25-річчя КУП НАНУ. Зокрема, було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Права людини та їх реалізація в Україні» та круглий стіл на тему «Київський університет права НАН України у витоків юридичної освіти нашої держави».
   Багато цікавих наукових заходів було організовано кафедрами КУП НАН України у першому та другому семестрах 2020-2021 н.р. Інформація про які детально висвітлена на сайті університету.

04.jpg

05.jpg

 06.jpg


   Особливу увагу у своїй доповіді ректор звернув на видавничу діяльність університету у 2020-2021 н. р. Професор Ю.Л. Бошицький відзначив, що науково-теоретичному щоквартальнику «Часопис Київського університету права» у 2021 р. виповнюється 20 років. Черговим свідченням відповідності «Часопису» високим фаховим вимогам стало те, що він успішно пройшов перереєстрацію та внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). У зв’язку з цим істотно збільшився склад його редколегії. Сьогодні – це 34 науковці, серед яких 8 іноземців. Всього за 2020-2021 навчальний рік вийшли друком три номери журналу, в яких розміщено 245 фахових статей та 11 рецензій.
   У 2020-2021 навчальному році побачили світ три колективних монографії та один збірник наукових праць аспірантів, зокрема:
1.«Актуальні проблеми права України та Польщі» – колективна монографія науковців КУП НАНУ та юридичного факультету Гданського університету Польщі, присвячена сучасним актуальним правовим питанням науки та практики. У ній розглядаються адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові проблеми правозастосування в Україні; особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності; сучасні питання правозастосування відповідно до законодавства Польщі.
2.«Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін» – колективна монографія науковців Київського університету права НАН України за участю вчених із Польщі, Азербайджану, США, Угорщини, Німеччини та Ізраїлю, присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах правової трансформації та світових змін, вийшла друком до 25-річчя університету.
3.«Польсько-українська правнича думка» («Polsko-ukrainskie miscellanea prawnicze») – колективна монографія науковців факультету права та управління Гданського університету і КУП НАНУ, побачила світ у січні 2021 р. під загальною редакцією ректора КУП НАН України професора Юрія Бошицького та польського професора Анджея Шміта.

4.«Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» – збірник наукових праць молодих науковців та аспірантів КУП НАНУ, підготовлено та видано силами відділу аспірантури.

   Велику увагу у своїй доповіді ректор приділив профорієнтаційній роботі, зауваживши, що сьогодні важливо говорити про інноваційні підходи у проведенні профорієнтаційної роботи. Перш за все, нам потрібно організувати безпосередній діалог із потенційними здобувачами в регіонах України. Будо проставлено завдання протягом літа підготувати серію презентацій та плакатів про КУП НАНУ, з якими наші викладачі з вересня наступного навчального року будуть їздити на зустрічі з учнями по різним областям України.
   На засіданні Вченої ради було розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н.  Шкребцю Д.В. по кафедрі державно-правових та галузевих правових дисциплін та к.ю.н. Перелигіній Р.В. по кафедрі кримінального права та процесу. На підставі результатів голосування Вчена рада прийняла рішення клопотати перед Атестаційною колегією МОН України щодо присвоєння обом здобувачам вченого звання доцента.

07.jpg

08.jpg

09.jpg


   Порядок денний підсумкового засідання передбачав також розгляд питань щодо затвердження планової науково-дослідної теми КУП НАН України на наступний навчальний рік (доповідач –  проректор з навчально-методичної та наукової роботи О.О. Хорватова); звіту про результати наукової та освітньої діяльності Рівненського інституту КУП НАНУ (доповідач – директор РІ КУП НАНУ Якимчук В.Л.); звітів завідувачів кафедр щодо організаційної та навчально-методичної роботи за  2020-2021 н.р. (доповідачі – Савка О.І., Шкребець Д.В.) та ін. За результатами обговорення розглянутих питань були ухвалені відповідні рішення.
    Голова Вченої ради, закриваючи підсумкове засідання, подякував членам Вченої ради, професорсько-викладацькому складу, усім структурним підрозділам та їх працівникам за плідну роботу впродовж 2020-2021 н. р. та побажав всім міцного здоров’я, наснаги та нових досягнень у наступному навчальному році.