Національна академія наук України Київський університет права

Відбулося засідання кафедри кримінального права та процесу

28 Травня, 2021

28 травня 2021 року було проведено засідання кафедри кримінального права та процесу,  метою якого було обговорення найважливіших завдань спрямованих на ефективне вирішення питань навчально-методичної, наукової та організаційної роботи.

На засіданні були присутні викладачі, які забезпечують освітній процес на кафедрі, серед яких зокрема: завідувач кафедри, к.ю.н. Савка О.І., доцент кафедри, завідувач відділу аспірантури, к.ю.н. Перелигіна Р.В., професор кафедри, к.ю.н. Біленчук П.Д., доцент кафедри, к.ю.н. Ковальчук Ю.І., доцент кафедри, к.ю.н. Сахнюк С.В., доцент кафедри, к.ю.н. Тарасевич Т.Ю. та інші.

Завідувач кафедри Савка О.І. доповів про перспективи удосконалення та результати роботи кафедри, зокрема: у форматі відеоконференцій на базі Київського університету права НАН України на постійній основі проходять круглі столи, лекції-дискусії та інші просвітницькі заходи на актуальні теми: 

«Правове регулювання електронного судочинства в кримінальному процесі»;

«Сучасні питання та актуальні проблеми розгляду кримінальних проваджень у судах України»;

«Правовий статус криптовалюти в Україні»;

«Кримінально-правові засоби охорони трудових прав» та ін.

Також було заслухано здобувачів, які подавали свої кваліфікаційні магістерські роботи для попереднього розгляду на кафедрі; обговорено питання процесу проходження фахової та педагогічної практики студентів, що є важливою складовою магістерської програми спеціальності 081 «Право» та має на меті формування у студентів початкової компетенції, формування навиків ведення самостійної наукової роботи; розглянуто проєкт колективної монографії спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на тему: «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України»; розглянуто пропозицію завідувача кафедри Савки О.І. щодо створення на базі КУП НАНУ кабінету кримінального права та кримінології; розглянуто та затверджено Програми та білети вступних випробувань зі спеціальності 081-Право для здобувачів ступеня доктора філософії.Також на кафедрі в онлайн – режимі було заслухано та затверджено загальні звіти здобувачів ступеня доктора філософії: аспірантів 4-го року навчання Мирко Богдана Миколайовича (тема роботи: «Провокація підкупу: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії») та Кабаєва Віталія Миколайовича (тема роботи: «Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище»).

Аспіранти звітували про повне виконання індивідуального плану роботи аспіранта та завершення роботи над дисертаційним дослідженням. Науковий керівник – доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Перелигіна Р.В.

В результаті обговорення, члени кафедри прийшли до висновку, що аспірантами за період навчання приділено належну увагу науковій роботі, а основні положення і висновки опубліковані у наукових фахових виданнях України, статтях у наукових періодичних виданнях інших держав, тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях; аспірантами успішно виконано індивідуальні плани роботи, пройдено асистентську (педагогічну) практику в Київському університеті права Національної академії наук України.

Прес-центр КУП НАНУ